Liberaal Utrecht

De Liberaal Utrecht (LU) is het blad van de VVD Utrecht dat vijf maal per jaar verschijnt. Naast de papieren versie, bedoeld voor leden die geen computer hebben, is er ook een online versie beschikbaar via www.liberaal-utrecht.nl. Zo kan de LU overal gelezen worden, heeft deze een actuele content en is interactie met het lezerspubliek mogelijk.

Op de website kunnen leden reageren op artikelen, feedback geven aan de schrijvers of met andere leden een discussie starten over het onderwerp. Ook via Twitter is het mogelijk de LU te volgen. Gezien de politieke inhoud van sommige artikelen is de site alleen toegankelijk voor leden. Bij elke editie die verschijnt versturen wij een uitnodigingsmail met daarin het wachtwoord voor het online magazine.

De redactie stelt het zeer op prijs wanneer u ingezonden brieven of artikelen aanlevert voor de Liberaal Utrecht. Dat kan per e-mail: lu@vvdutrecht.nl. De deadlines zijn de eerste dag van elke even maand met uitzondering van de periode rondom de zomervakantie en de kerstdagen.

Wilt u meer weten over (de inhoud van) de Liberaal Utrecht of hebt u interesse om redacteur of columnist te worden, neem dan contact op met Bas Steunenberg: lu@vvdutrecht.nl. U kunt bij Bas ook terecht om te adverteren in de LU of uw emailadres door te geven ter vervanging van uw huidige papieren LU.

De hoofdredacteur van de Liberaal Utrecht is Irene Crul.