Beleidscommissie Mens en Samenleving

De Beleidscommissies ondersteunen de Utrechtse VVD gemeenteraadsfractie bij het verwezenlijken van haar doelen. Op zowel structurele als incidentele basis en zowel gevraagd (inspelend op de politieke actualiteit) als ongevraagd (lange termijn gericht) denken wij met raadsleden mee en geven wij advies. Beleidscommissieleden dragen zo vanuit hun kennis op specifieke terreinen én vanuit onze liberale grondbeginselen bij aan een herkenbaar en duidelijk Utrechts VVD geluid.

De Beleidscommissie Mens en Samenleving bestaat uit afdelingsleden met een bijzondere expertise op de onderwerpen die vallen onder de Raadscommissie Mens & Samenleving, te weten: bibliotheek, burgerzaken, cultuur, dierenwelzijn, financiën, jeugdzorg, juridische zaken, ombudszaken, onderwijs, openbare orde en veiligheid, openbare ruimte en groen, publieksdienstverlening en communicatie, regiozaken, sport, Utrechts archief, volksgezondheid, welzijn, werk en inkomen, wijkgericht werken en participatie, zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Wilt u direct, actief en inhoudelijk bij de Utrechtse politiek betrokken zijn en onze gekozen volksvertegenwoordigers ondersteunen? Met regelmaat is er binnen de Beleidscommissie Mens & Samenleving behoefte aan nieuwe leden met kennis op één van bovengenoemde beleidsterreinen. Houd hiervoor de oproepen in de gaten die verschijnen op deze website en op de site van de Liberaal Utrecht.

Wilt u meer weten over de Beleidscommissie Mens & Samenleving of hebt u interesse om lid te worden, neem dan contact op met Judith Versteege.