Tom van der Maas

Functie: Bestuurslid VVD afdeling Utrecht, portefeuille politiek en zakelijk netwerk

E-mail: netwerk@vvdutrecht.nl

Taken

Algemene bestuurstaken; onderhouden contacten met landelijke VVD; algemene visie- en beleidsvorming.