Juliette van Gilse

Functie: Secretaris VVD afdeling Utrecht

E-mail: secretaris@vvdutrecht.nl

Taken

Algemene bestuurstaken; secretariële taken.