Collin van der Moezel

Functie: Leden- en fondsenwerving

Taken

Het algemeen bestuurslid Fondsen- en Ledenwerving is het aanspreek punt voor nieuwe leden en voert ook actief beleid op ledenwerving en fondsenwerving. Schroom dus niet om Collin een mailtje te sturen.