Erik Hegeman

Functie: Vice-voorzitter VVD afdeling Utrecht

E-mail: vicevoorzitter@vvdutrecht.nl

Taken

Algemene bestuurstaken; vervanging voorzitter indien afwezig; verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van contacten met omringende politeke en bestuurlijke gremia.