Economie

Een sterke economie en voldoende banen zijn de basis voor een welvarende stad.

De VVD wil dat Utrecht zijn positie als hart van de meest competitieve regio van Europa behoudt en uitbouwt. De VVD maakt daarom werk van Utrecht en doet er alles aan om de werkgelegenheid te vergroten en het economisch klimaat te verbeteren.

Dat doen we onder andere via het Lokaal Economisch Fonds (LEF), het terugdringen van het aantal overbodige en onnodige regels en het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente en het ondernemersloket.

Het maakt voor de Utrechtse VVD niet uit hoe je heet, wat jouw afkomst is of wat jouw geslacht is. We vinden het belangrijk dat je wordt aangenomen op basis van jouw kennis. In verschillende gemeente in Nederland is een proef gedaan met anoniem solliciteren. Bijvoorbeeld in Den Haag, maar ook in Utrecht. Daaruit blijkt dat er niet meer mensen met een allochtone achtergrond worden aangenomen. Het anonimiseren van achtergrond en naam, werkt dus niet bij het diverser maken van de organisatie. Anoniem solliciteren klinkt nobel. Het is geen oplossing voor het tegengaan van discriminatie en het verbergen van jouw afkomst en wie je bent, moet nooit een oplossing zijn.  Ook zijn we tegen arbeidsdiscriminatie en discriminatie in welke andere vorm dan ook.  Daarom verwachten wij dat de Gemeente Utrecht hun voorbeeldfunctie als Gemeente serieus blijft nemen door met bedrijven en organisaties in gesprek te blijven gaan over het bestrijden van discriminatie in Utrecht.

Ook zet de VVD zich in voor lagere lokale belastingen en voor een goede bereikbaarheid van de stad. Zo is de gemeente gastvrij voor bedrijven en bezoekers.

Lees meer over onze standpunten op het gebied van de lokale economie en bereikbaarheid.