Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief is dé bewaarplaats van onze stadsgeschiedenis.

Door ons verleden weten we wie we zijn en kunnen we ook huidige ontwikkelingen soms beter begrijpen. Voor onderzoek en educatie zijn de getuigenissen van het verleden belangrijk.

De VVD verwacht van het Utrechts Archief een leidende rol in het bewaren en ontsluiten van het gemeentelijke archief en dat van bedrijven en particulieren.