Openbaar Vervoer

De VVD wil OV van hoogwaardige kwaliteit, een hoogfrequente dienstregeling en veilig en schoon OV.

Voor een volwaardig pakket aan reismogelijkheden is het openbaar vervoer van groot belang, vooral op de drukke reisroutes. Voor de VVD betekent dat: een hoogwaardige kwaliteit, een hoogfrequente dienstregeling en veilig en schoon materieel.

Het openbaar vervoer moet aantrekkelijk worden voor een grotere groep reizigers. Om dit te verwezenlijken moet het lijnennet minder fijnmazig zijn en de dienstregeling overzichtelijker worden.

Het huidige netwerk van buslijnen moet kritisch tegen het licht gehouden worden. Knooppunten van stations, overstaphaltes voor de tram en belangrijke bestemmingen zoals scholen en ziekenhuizen vormen de basis van een nieuw netwerk. Overstappen op auto, fiets en ander openbaar vervoer moet makkelijker worden, zodat er meer bestemmingen voor reizigers bereikbaar worden.

Lijnen met een lage bezettingsgraad moeten worden aangepast of opgeheven. Routes waar veel mensen reizen, moeten juist beter met openbaar vervoer worden bediend. De dienstregeling van het OV moet dus beter op de wensen van de grootste groepen reizigers afgestemd worden. Op het hoofdnetwerk moeten bus en tram ’s avonds en in het weekend gewoon elk kwartier rijden.

Voor onrendabele lijnen zoeken we slimme alternatieven, zodat het OV betaalbaar blijft.