Milieuzone

De VVD is geen fan van de milieuzone.

Het doel van de voorstanders van de milieuzone is een schonere lucht in de binnenstad. Daar is de VVD natuurlijk ook voor, maar het effect van de milieuzone op de luchtkwaliteit is naar verwachting bijzonder klein. We zagen liever dat de luchtkwaliteit op andere manieren werd verbeterd.

De bereikbaarheid en gastvrijheid van onze stad staan voor ons voorop. De milieuzone is in onze ogen vooral een beperking op de bewegingsvrijheid. Ook zorgt de milieuzone voor onduidelijkheid voor alle bezoekers en ondernemers die met de auto naar de binnenstad komen.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad was dat echter niet met ons eens toen het besluit voor de milieuzone in 2013 viel. In de coalitieafspraken die we in 2014 hebben gesloten, hebben we ons bij dat besluit neergelegd, maar is afgesproken om het effect van de milieuzone in 2016 te evalueren.