Parkeren van de auto

Een goede bereikbaarheid betekent dichtbij, vlot en betaalbaar parkeren. Parkeren in Utrecht is al duur genoeg.

Voor bewoners en bezoekers is parkeren dichtbij de bestemming en voor een redelijke prijs heel belangrijk. Daarom wil de VVD goede en dynamische bewegwijzering voor de automobilist. Ook willen we extra parkeergarages openen op die plekken waar veel bezoekers zijn (binnenstad, Science Park). Daarom bouwen we bijvoorbeeld een nieuwe parkeergarage bij het Jaarbeursplein.

De VVD vindt dat met kleinschalige P+R voorzieningen bij stations en kleinere OV-knooppunten van tram- en bushaltes de overstap op OV en fiets moet worden verbeterd. De P+R-locaties hoeven zich niet alleen aan de randen van de stad te bevinden, maar kunnen ook dichter bij het centrum liggen.

Tarieven
De VVD vindt dat parkeermeters geen melkkoe moeten zijn om tekorten in de gemeentelijke begroting te dichten. Parkeren is al duur genoeg.

Alle opbrengsten uit het parkeren moeten wat de VVD betreft rechtstreeks geïnvesteerd worden in de aanleg en exploitatie van parkeervoorzieningen.