Lokaal Economisch Fonds

Het Lokaal Economisch Fonds is op initiatief van de VVD ingesteld en zorgt voor meer werkgelegenheid in de stad.

Het Lokaal Economisch Fonds (LEF) levert een financiële bijdrage aan ondernemers die nieuwe banen, stages en leer-werkplekken creëren voor mensen die moeilijk aan een baan komen. Dit initiatief van de VVD uit 2014 had een budget van 8 miljoen euro. Het idee is dat gemeente, bedrijven, ondernemers en onderwijsinstellingen samen zorgen voor meer banen in Utrecht. Het doel was om 1750 banen en 500 nieuwe stage en/of leer-werkplekken te creëren in Utrecht. En dat werkt. 

De VVD wil dit fonds blijven verbeteren. We willen meer aandacht voor langdurig werklozen. Ook willen wij dat zzp'ers gebruik kunnen maken van het LEF. Bovendien wil de VVD meer leer-werkplekken voor mbo'ers. 

Het LEF is in 2014 opgezet op initiatief van de VVD nadat er in de periode 2009 - 2012 goede ervaringen zijn opgedaan met de samenwerking met bedrijven en ondernemers om meer banen te creëren.

Meer informatie is te vinden op de website van LEF: 

http://www.utrecht.nl/ondernemen/geld/lokaal-economisch-fonds/