Tess Meerding


Fractievoorzitter

Raadslid sinds maart 2018

Portefeuilles 

Openbare Orde en Veiligheid | Asiel en Integratie | bestuurlijke zaken en representatie| Participatie (alleen in de raad) 


Wijken

 | Zuid | OostUtrecht is een prachtig stadsie. Veel dingen gaan goed, maar sommige dingen moeten beter. De komende jaren wil ik bouwen aan een Utrecht waarin je betaalbaar kunt wonen en veilig over straat kan.

Mijn missie voor Utrecht: 

Iedere vrouw veilig over straat 

Bijna driekwart van de vrouwen is wel eens lastiggevallen op straat. Dat is onacceptabel. Ik wil dat er veel meer gedaan wordt om straatintimidatie aan te pakken. We moeten aan de slag met het veiliger maken van straten, bijvoorbeeld door extra handhaving en meer straatverlichting. Wie in Utrecht vrouwen intimideert, mag daar niet mee wegkomen.

Een betaalbaar (t)huis, juist voor starters

Er is een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen, vooral voor starters. Daarom moeten er meer woningen bijgebouwd worden. Daarnaast wil ik dat de gemeente maatregelen neemt zodat huizen bij starters terecht komen en niet bij beleggers.