Standpunten

 • Lokale economie

  Economie

  Een sterke economie en voldoende banen zijn de basis voor een welvarende stad.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Bereikbaarheid

  De VVD wil dat de gemeente zorgt voor een goede bereikbaarheid voor zowel fiets, OV áls auto.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veiligheid

  Zonder veiligheid geen vrijheid. Veiligheid is de belangrijkste taak van de overheid.

  Lees meer
 • Lokale economie

  Lokaal Economisch Fonds

  Het Lokaal Economisch Fonds is op initiatief van de VVD ingesteld en zorgt voor meer werkgelegenheid in de stad.

  Lees meer
 • Lokale economie

  Lokale belastingen

  De VVD wil lage lasten voor bewoners en bedrijven.

  Lees meer
 • Lokale economie

  Regeldruk

  De VVD wil minder regels en bindt de strijd aan met de ‘paarse krokodil’

  Lees meer
 • Lokale economie

  Werk in uitvoering

  We zijn nog bezig al onze standpunten overzichtelijk weer te geven op deze pagina. Vragen? Mail vvd@utrecht.nl.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  De auto

  De automobilist moet vlot van huis naar de snelweg kunnen komen en zich binnen de stad goed kunnen verplaatsen.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  De fiets

  De VVD wil dat fietsen in de stad veilig en snel kan.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Milieuzone

  De VVD is geen fan van de milieuzone.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Openbaar Vervoer

  De VVD wil OV van topkwaliteit, een hoogfrequente dienstregeling en veilig en schoon OV.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Parkeren van de auto

  Een goede bereikbaarheid betekent dichtbij, vlot en betaalbaar parkeren. Parkeren in Utrecht is al duur genoeg.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Parkeren van de fiets

  De VVD wil dat er meer stallingsplekken voor fietsen bijkomen en handhaven op hinderlijk gestalde fietsen.

  Lees meer
 • De Stad

  Kraken en leegstand

  De VVD pakt krakers keihard aan en zorgt dat leegstaande panden snel een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

  Lees meer
 • De Stad

  Monumenten en erfgoed

  De VVD koestert de vele monumenten en de beschermde dorps- en stadsgezichten. Dat betekent niet dat er niks mag.

  Lees meer
 • De Stad

  Openbare ruimte en groen

  Met overbodige regels schieten mensen en dieren niets op

  Lees meer
 • De Stad

  Stationsgebied

  Het stationsgebied is niet alleen dé plek voor overstappen, het is ook een prettig verblijfsgebied en ideaal voor events.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid

  Inwoners en bedrijven gaan voorop in de energietransitie. De gemeente heft barrières op en geeft het goede voorbeeld.

  Lees meer
 • Cultuur

  Bioscopen

  Er zijn gelukkig veel initiatieven voor nieuwe bioscopen in Utrecht. De VVD wil de markt zijn werk laten doen.

  Lees meer
 • Cultuur

  Cultuur

  De VVD vindt dat een goed en breed cultureel aanbod essentieel is voor een prettig vestigingsklimaat.

  Lees meer
 • Cultuur

  Het Utrechts Archief

  Het Utrechts Archief is dé bewaarplaats van onze stadsgeschiedenis.

  Lees meer
 • Zorg

  Zorg en Welzijn

  De VVD vindt dat Utrechters de vrijheid moeten krijgen om eigen keuzes te maken. Ook vinden wij het normaal dat zij elkaar helpen

  Lees meer
 • Veiligheid

  LHBTI+

  De VVD vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in Utrecht.

  Lees meer
 • Wijken

  Werk in uitvoering

  We zijn nog bezig al onze standpunten overzichtelijk weer te geven op deze pagina. Vragen? Mail vvd@utrecht.nl.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Bibliotheken

  De VVD legt de nadruk op goede wijkvoorzieningen. We zijn voor een nieuwe centrale bieb, maar niet tegen elke prijs.

  Lees meer