Standpunten

 • Algemeen

  Verkiezingsprogramma ...

  In ons verkiezingsprogramma lees je onze plannen voor Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens.

  Lees meer
 • Economie, werk en inkomen

  Economie

  De VVD wil Utrecht vriendelijk houden om te ondernemen, en dat Utrecht haar economische positie in Europa behoudt.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veiligheid

  Zonder veiligheid geen vrijheid. Veiligheid is de belangrijkste taak van de overheid.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Bereikbaarheid

  Wij vinden dat mensen zelf moeten kiezen welke manier van reizen het best bij hen past.

  Lees meer
 • Algemeen

  Gemeentelijk bestuur

  De VVD wil een stadsbestuur dat werkt voor haar bewoners.

  Lees meer
 • De Stad

  Dierenwelzijn

  De gezondheid en welzijn van het dier staan centraal

  Lees meer
 • De Stad

  Koop- en huurwoningen

  Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en gezinnen is onze prioriteit.

  Lees meer
 • De Stad

  Kraken en leegstand

  De VVD pakt krakers keihard aan en zorgt dat leegstaande panden snel een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

  Lees meer
 • De Stad

  Migratie en asiel

  De VVD vindt dat Utrecht een evenredige bijdrage levert aan de opvang van asielzoekers.

  Lees meer
 • De Stad

  Monumenten en erfgoed

  De VVD koestert de vele monumenten en de beschermde dorps- en stadsgezichten.

  Lees meer
 • Groen Amelisweerd

  De Stad

  Openbare Ruimte en Groen

  De kwaliteit van openbare ruimte verhogen om het voor iedereen aangenamer te maken

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Buurthuizen

  Het huidige aanbod van buurthuizen in onze stad willen we in stand houden.

  Lees meer
 • Boekboom (2017) Yasser Ballemans

  Kunst en cultuur

  Cultuur

  De VVD vindt dat een goed en breed cultureel aanbod essentieel is voor een prettig vestigingsklimaat.

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Evenementen

  De Utrechtse VVD is voorstander van evenementen in de stad.

  Lees meer
 • Media

  Kunst en cultuur

  Media

  De VVD is een groot voorstander van een divers en concurrerend media-aanbod.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid

  Inspelen op de toekomst van Utrecht, dat is wat de VVD graag ziet. Utrecht is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid in de ...

  Bij de VVD willen wij graag duurzame oplossingen meenemen bij alle gemeentelijke aanbestedingen, zo ook bij de openbare ruimte

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Energie

  De VVD streeft ernaar om bouwers en ontwikkelaars te stimuleren om nieuwbouwwoningen energieneutraal te bouwen

  Lees meer
 • Gezondheid

  Jeugd

  De jeugd is de toekomst, zo vindt ook de VVD. De allerjongsten onder ons verdienen onze bescherming

  Lees meer
 • Gezondheid

  Maatschappelijke Opvang

  De VVD vindt het belangrijk dat er opvang en begeleiding is voor daklozen, verslaafden en asielzoekers.

  Lees meer
 • Gezondheid

  Mantelzorg

  Wij willen mantelzorgers helpen door onnodige administratie af te schaffen.

  Lees meer
 • Gezondheid

  Sport

  De VVD wil dat sport voor iedereen in Utrecht toegankelijk is

  Lees meer
 • Gezondheid

  Zorg en Welzijn

  De VVD vindt dat Utrechters de vrijheid moeten krijgen om eigen keuzes te maken, ook in de zorg.

  Lees meer
 • Economie, werk en inkomen

  Bijstand

  De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft.

  Lees meer
 • Economie, werk en inkomen

  Lokale belastingen

  We willen een gemeente waarin de lasten laag zijn en waar de gemeente zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaat.

  Lees meer
 • Economie, werk en inkomen

  Ondernemen en werken

  Utrechtse ondernemers maken van Utrecht een fijne stad om te zijn.

  Lees meer
 • Economie, werk en inkomen

  Regeldruk

  De VVD wil minder regels en bindt de strijd aan met de ‘paarse krokodil’

  Lees meer
 • Onderwijs

  Basis- en Voortgezet ...

  Goed onderwijs is de basis van een rechtvaardige samenleving

  Lees meer
 • Onderwijs

  Vervolgonderwijs

  Utrecht trekt een groot aantal studenten, en de VVD is trots op de kwaliteit van onderwijs in de stad

  Lees meer
 • Veiligheid

  LHBTI+

  De VVD vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht geaardheid of gender-identiteit, zich veilig voelt in Utrecht.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Sekswerk

  De VVD wil stoppen met de plannen voor raamprostitutie op het Zandpad.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Straatintimidatie

  De VVD zet zich in tegen straatintimidatie

  Lees meer
 • Veiligheid

  Vuurwerk

  Vuurwerkmaatregelen moeten wat de Utrechtse VVD betreft landelijk ingevoerd worden en niet lokaal.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  De auto

  De automobilist moet vlot van huis naar de snelweg kunnen komen en zich binnen de stad goed kunnen verplaatsen.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  De fiets

  De VVD ziet graag goede fietsverbindingen in Utrecht

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Openbaar vervoer

  Het is belangrijk dat het openbaar vervoer in de hele gemeente van goede kwaliteit is en toegankelijk voor iedere Utrechter.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Parkeren van de auto

  Een goede bereikbaarheid betekent dichtbij, vlot en betaalbaar parkeren.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Parkeren van de fiets

  De VVD wil dat er meer stallingsplekken voor fietsen bijkomen en handhaven op hinderlijk gestalde fietsen.

  Lees meer
 • Verkeer en mobiliteit

  Snelwegen: aanpak A12, ...

  De VVD werkt graag mee aan onderzoek naar een alternatief voor de aanpak van de A27 dat binnen de bak bij Amelisweerd past.

  Lees meer
 • Wijken

  Leidsche Rijn

  De VVD wil bouwoverlast in Leidsche Rijn tot een minimum beperken

  Lees meer
 • Wijken

  Overvecht

  De Utrechtse VVD zet zich in om Overvecht een veilige buurt te maken

  Lees meer
 • Wijken

  Stationsgebied

  Het stationsgebied is niet alleen dé plek voor overstappen, het is ook een prettig verblijfsgebied en ideaal voor evenementen

  Lees meer
 • Wijken

  Vleuten-De Meern

  De VVD wil het culturele en horeca aanbod in Vleuten en De Meern verbeteren

  Lees meer