Lokale belastingen

We willen een gemeente waarin de lasten voor bewoners en ondernemers laag zijn en waar de gemeente zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaat. We geven niet meer uit dan nodig is en beoordelen alle uitgaven op efficiency en effectiviteit. We verlagen de administratieve lastendruk voor bewoners en ondernemers. Als de gemeente moet bezuinigen kijken we eerst kritisch naar de eigen gemeentelijke taken en subsidies.

De gemeentelijke verantwoording over besteding van budgetten en behaalde resultaten moet inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers. Dat betekent in toegankelijke taal en prominent op de gemeentelijke website. Het gaat immers om de besteding van ons gezamenlijke geld. De gemeente heeft weinig mogelijkheden om belasting te heffen. De Utrechters mogen daar echter niet de dupe van worden. We verhogen de OZB (onroerendezaakbelasting) de komende vier jaar niet en we schaffen de precariobelasting (belasting op het gebruik van openbare grond) en hondenbelasting af. De jaarlijkse groei van andere lokale belastingen en heffingen bedraagt maximaal de inflatie.