Nieuws

 • Ook bij de aanpak van de wooncrisis laat het college het afweten

  © Afbeelding van Nara ...

  23 november − “Dit college presteert niet”, die conclusie trok Gertjan te Hoonte, raadslid van de Utrechtse VVD tijdens de commissiebehandelingen over woningbouw en ruimtelijke ordening op 19 november. In dit artikel lichten we toe waarom. Lees verder

 • Je cv opkrikken, terwijl je anderen door de coronacrisis heen helpt? Dat kan!

  © Photo by Andrew Neel on ...

  19 november − De coronacrisis heeft bij vrijwel iedereen grote invloed gehad op het dagelijkse leven. We hebben ons thuiskantoor moeten inrichten om vanuit daar goed te kunnen werken of studeren. We hebben leren werken om via Zoom vergaderingen te houden. En we hebben onze naasten maar beperkt kunnen zien. Dit heeft enorme impact gehad. Voor sommigen heeft dit verdergaande gevolgen gehad dan voor anderen. Dit betekent echter niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten. Er zijn genoeg organisaties of mensen die een helpende hand goed kunnen gebruiken. Mocht je dus in deze rare periode tijd over hebben, kun je zelfs in coronatijd je cv opkrikken. Lees verder

 • Spoeddebat over de voorwaarden van een cheque van 3,5 miljoen

  10 november − In december 2019 besloot de Utrechtse gemeenteraad om ruim 3,5 miljoen euro belastinggeld te investeren in een nieuwe locatie voor beeldcultuur, “De Machinerie”. Een paar weken geleden bleek opeens dat wethouder Anke Klein (D66) zich niet hield aan de voorwaarden die de raad had gesteld – en de raad daarover niet had geïnformeerd. Reden genoeg voor ons om een spoeddebat aan te vragen. Lees verder

 • Samen tegen én met corona

  © Wijnbar VinVin

  04 november − Samen tegen én met Corona – een gesprek met Julian Cleton over ondernemen in coronatijd Lees verder

 • Uitbreiding van de milieuzone: onzinnig

  29 oktober − De bestuurders van deze stad zijn van plan om de milieuzone uit te breiden. Onzinnig wat de Utrechtse VVD betreft. Wij zijn voorstander van meer schoon vervoer, maar niet van een autoverbod. Lees verder

 • Maak van Overvecht geen utopie

  03 september − Er worden jaarlijks tientallen miljoenen gestoken in de Utrechtse wijk Overvecht. Zo werd bijvoorbeeld in februari van dit jaar bekend dat het Rijk 10 miljoen uittrekt om Overvecht een extra impuls te geven. Lees verder

 • Utrechtse rellen: Ondanks een aantal strategische inschattingsfouten is erger voorkomen.

  27 augustus − Dinsdagavond 25 augustus jl. keerde de gemeenteraad, mede op verzoek van de Utrechtse VVD, terug van reces om te praten over de zomerrellen die hebben plaatsgevonden in o.a. Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven, Zuilen en Ondiep. Lees verder

 • Inbreng slotdebat Kaderbrief 2020

  16 juli − Niemand had vooraf kunnen voorzien dat 2020 het jaar werd waarin de wereld, ons land en onze stad werden gegrepen door een ongrijpbaar virus. De impact van Corona is enorm en laat niemand ongemoeid. Ook in onze gemeente slaat het virus om zich heen met als gevolg meer dan 1.350 geregistreerde besmettingen, meer dan 250 ziekenhuisopnames en 120 doden. Lees verder

 • Emissieloos vervoer: ja. Milieuzone/autoverbod: nee

  15 juli − De VVD is voorstander van emissieloos vervoer: auto’s zonder uitstoot. Echter, wel op vrijwillige basis: dus niet met een autoverbod voor andere auto’s. De Utrechtse milieuzone heeft niet geholpen, en de nieuwe versie van de milieuzone helpt ook niet. Lees verder

 • Maak van Overvecht geen gemiste kans

  22 juni − Hoewel Overvecht een hoog aantal actieve bewoners heeft en veel groen in de wijk, hebben in Overvecht twee keer zoveel bewoners geen baan ten opzichte van andere Utrechters, voelt 44% van de bewoners zich onveilig in hun eigen wijk en heeft 42% een slechte(re) gezondheid. De bewoners van Overvecht verdienen beter. Daarom besloot de Utrechtse VVD een onderzoek te starten naar ‘Samen voor Overvecht’, de huidige gemeentelijke aanpak voor Overvecht. Ons vermoeden vooraf? Het plan mist doelen, geld, middelen en een duidelijke ambitie. Daarom zijn wij zelf onderzoek gaan doen naar een goed plan voor Overvecht. In deze blog delen wij onze tussentijdse bevindingen. Lees verder

 • Géén fietsbrug over de monumentale Weerdsluis

  06 juni − Een brug dwars over de monumentale Weerdsluis heen? Dat is géén optie! Ons raadslid Marijn de Pagter wil dat de gemeente stopt met de plannen voor een brug bij de Weerdsluis. In een filmpje op RTV Utrecht legt Marijn uit waarom. Lees verder

 • Koninklijke onderscheiding voor Irene Crul

  © Richard Nijhoff

  24 april − Het heeft Zijne Majesteit behaagd ons lid van verdienste Irene Crul te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Lees verder

 • De coronacrisis is zwaar voor veel ondernemers

  © Foto door Tim Mossholder ...

  22 april − Natuurlijk zijn gezondheid en zorgen voor mensen het meest belangrijk. We hebben nu ook de impact van de coronacrisis op ondernemers gezien. Horecagelegenheden zijn verplicht dicht en winkelstraten zijn nagenoeg uitgestorven. Ook de meesten toeleveranciers hebben het moeilijk. Lees verder

 • In tijden van Corona...

  © NIAID

  17 april − Het gebeurt zelden dat de veerkracht van onze maatschappij zo op de proef wordt gesteld. Lees hier meer over wat de Utrechtse VVD doet tijdens de Coronacrisis. Lees verder

 • Blog: De Utrechtse VVD wil graag meer ruimte voor elektrische trucks

  24 februari − Het is niet onbekend dat de VVD graag klimaatverandering wil tegengaan via innovatie. Dus geen verbod op auto’s, maar de overgang naar elektrische auto’s. Zo ook voor vrachtwagens. Daar is nu nog niets voor geregeld. Lees verder

 • Investeren in de banen van de toekomst, maar ook in de banen van nu.

  Photo by Daniel Fazio on Unsplash

  © Photo by Daniel Fazio on ...

  06 februari − De Utrechtse VVD zegt ja tegen investeren in de toekomst. Als grote stad moeten we nu rekening houden met de banen van de toekomst. Maar we moeten ook rekening houden met de banen van nu. Lees verder

 • Initiatiefvoorstel Utrechtse VVD: duizenden woningen in Rijnenburg

  VVD initiatiefvoorstel Rijnenburg

  04 februari − Als het aan de Utrechtse VVD ligt kan er binnen 5 jaar worden gestart met de bouw van de eerste woningen in de polder Rijnenburg. In een vandaag gepresenteerd initiatiefvoorstel laat VVD-raadslid Gertjan te Hoonte zien hoe er de komende jaren 20 jaar bijna 25.000 woningen kunnen worden gerealiseerd en tegelijkertijd ruimte is voor de grootschalige opwekking van duurzame energie en warmte. In tegenstelling tot de eerder gepresenteerde plannen van het Utrechtse college gaat de polder in het initiatiefvoorstel niet op slot door de bouw van windmolens. Lees verder

 • De Betere Begroting 2020 - 2023

  14 november − Politiek is keuzes maken. De Utrechtse VVD maakt die keuzes, daarom dient fractievoorzitter Dimitri Gilissen tijdens het Slotdebat Programma Begroting, de Betere Begroting 2020 - 2023 in. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht om Utrechtse afvalberg met een Zwartboek Afval

  17 oktober − De Utrechtse VVD maakt zich al langer zorgen over afval NAAST ondergrondse afvalcontainers en wil hiervoor snel een oplossing. Om hier aandacht voor te vragen heeft raadslid Martijn van Dalen een Zwartboek opgesteld. Lees verder

 • Onzekere tijden, toch een gat in de linker hand

  © Amsterdamse VVD

  19 september − In de vandaag gepresenteerde begroting maakt de coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie opnieuw halfbakken keuzes. Het noemt de financiële situatie van de gemeente onzeker, maar gaat gewoon door met geld uitgeven en schuift de rekening door. Lees verder