VVD: “Voorjaarsnota slecht nieuws voor de stad”

Het linkse Utrechtse stadsbestuur maakte deze week de financiële plannen voor de komende jaren bekend. De VVD vindt deze Voorjaarsnota slecht nieuws voor de stad. De coalitie schuift een groot deel van de rekening door, maakt geen scherpe keuzes en bezuinigt ook nog eens op kerntaken, zoals handhaving, bereikbaarheid en dienstverlening.

Er komt vanaf 2026 minder geld van het kabinet naar de gemeente. Dat komt door een nieuwe verdeling van geld over alle gemeenten. Hoeveel de gemeente Utrecht precies gaat ontvangen, is nog niet duidelijk. Maar tot verbazing van de VVD gaat het stadsbestuur ervan uit dat het kabinet de gemeente volledig gaat compenseren. Het stadsbestuur schuift die rekening dus voor zich uit. De VVD vindt dat onverantwoord en vindt dat het stadsbestuur juist nu scherpe keuzes moet maken. 

De Voorjaarsnota wordt in juni en juli behandeld in de gemeenteraad. De VVD zal dan voorstellen doen om het huishoudboekje op orde te brengen.

De debatten zijn live te volgen op de website van de gemeenteraad. De debatten vinden plaats op de volgende data.

  • Donderdag 8 juni, 10 uur: Algemene Beschouwingen.
  • Dinsdag 20 juni: debat over de jaarrekening van 2022 (verantwoording)
  • Dinsdag 27 juni, woensdag 28 juni en donderdag 29 juni: debatten per beleidsterrein.
  • Donderdag 6 juli: slotdebat in de gemeenteraad.