Voorjaarsnota 2024 is een dieptepunt, hardwerkend Utrecht betaalt de rekening.

De Utrechtse VVD is geschrokken van de Voorjaarsnota 2024. Nog nooit stond de gemeente er financieel zo slecht voor. Het huishoudboekje van de stad laat een dramatisch beeld zien, met dieprode cijfers. De situatie is met een tekort van €97 miljoen in 2024 zelfs nog erger dan eerder aangekondigd.

College zelf medeverantwoordelijk voor tekort 

Het college geeft vooral het Rijk de schuld, omdat Utrecht daar minder geld van krijgt. Een groot gedeelte van het tekort wordt echter door het college zelf veroorzaakt. Een voorbeeld is het behaalde resultaat over 2023. Utrecht eindigt met een bedrag van 22 miljoen in de min, een fors tekort, omdat dit college in het afgelopen jaar meer heeft uitgegeven en minder heeft binnengekregen dan zij begroot had. Bovendien heeft het college eerdere waarschuwingen dat er een tekort aan zou komen in de wind geslagen en zich hier niet op voorbereid. 


Hogere lasten 

Om het gat te dichten mogen de Utrechters flink extra betalen, met opnieuw een stijgende OZB terwijl recent ook besloten is dat betaald parkeren in de hele gemeente ingevoerd wordt. Fractievoorzitter Tess Meerding: “Het zijn steeds dezelfde inwoners die van dit college keer op keer de rekening gepresenteerd krijgen. Zij betalen alle linkse hobby's, zonder dat zij daar ietsvoor terugzien. Zij zien alleen dat er in hun wijken wordt bezuinigd, bijvoorbeeld op de inzet van BOA's, het vernieuwen van wegen en de aanleg van sportvelden. ”  De VVD vindt dat juist die inwoners en ondernemers die Utrecht draaiende houden daar ook een keer iets voor terug mogen zien.   


Problemen vooruitschuiven 

Het grootste gedeelte van het tekort op de korte termijn opgelost door de gemeentelijke spaarpot, de reserves, stuk te slaan. Pas vanaf 2026 durft het college zelf serieus maatregelen te nemen om te bezuinigen. Precies het jaar waarin er opnieuw verkiezingen zijn en er een nieuw stadsbestuur komt. Meerding: “Dit geeft geen pas voor een stadsbestuur dat er prat op gaat om de wereld goed door te geven aan toekomstige generaties.”  


Echte keuzes maken 

Aangezien de VVD verantwoordelijkheid nemen belangrijk vindt en wil laten zien dat het echt beter kan komt de fractie binnenkort met een toekomstscenario waarin zij haar financiële keuzes voor Utrecht zal toelichten. In dat scenario zullen al die hardwerkende Utrechters wél voorop staan en eindelijk eens iets terugzien van hun belastinggeld. De VVD-fractie zal die plannen bij het slotdebat aan de Raad presenteren.