Debat begroting 2024: meer veiligheid, geen betaald parkeren in hele gemeente en voor degelijke financiën

Tijdens het debat over de begroting voor 2024 heeft de VVD in Utrecht gesproken over belangrijke onderwerpen, zoals veilige wijken, het stoppen van het plan voor betaald parkeren in heel de gemeente en voor degelijke financiën.  

Veilige wijken 

Er zijn zorgen over de veiligheid in sommige delen van Utrecht, zoals Kanaleneiland-Zuid en rond Winkelcentrum Lunetten. Daarom wil de VVD extra aandacht en geld besteden aan deze gebieden en ze veiliger maken. De VVD wil daar een half miljoen euro per jaar extra voor uittrekken. Helaas steunde een meerderheid van de raad dit voorstel niet.  

Geen betaald parkeren in de hele gemeente 

De VVD is tegen plannen om overal in de gemeente betaald parkeren in te voeren. We willen dat buurten zelf mogen kiezen of ze dat willen. Daarom vroegen we de plannen hiervoor stop te zetten. 

Degelijke financiën 

De lokale belastingen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, met stappen van meer dan 15% per jaar. Een gemiddeld gezin met een eigen woning in Utrecht betaalt nu bijna 20% meer belasting dan in de rest van Nederland. De VVD wil niet dat de rekening van de plannen van de coalitie steeds weer bij de werkende middengroep wordt gelegd.  

Komend voorjaar moet de gemeente gaan bezuinigen. De VVD wil dat de raad daar beter en eerder bij wordt betrokken dan in mei het geval was. De wethouder ging daar enigszins in mee, maar niet volledig.  

Wonen en ondernemen 

De VVD steunt maatregelen om de woningbouw op gang te houden. Dat is cruciaal voor zowel huidige als toekomstige Utrechters. Ook is de VVD blij dat de wethouder onderzoek gaat doen naar het invoeren van een MKB-toets. Zo'n toets helpt om gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar te maken voor kleine en middelgrote bedrijven.


Kijk hier de debatinbreng van de VVD terug.

De gehele spreektekst kunt u hier lezen.