Reactie Programmabegroting 2024

De begroting voor 2024 is vandaag gepresenteerd. Deze begroting is verre van realistisch. Dit college houdt de hand op bij het Rijk in plaats van zelf scherpe keuzes te maken.   

De VVD roept dit college opnieuw op de eigen ambities aan te passen aan dat wat nu speelt:  

-de oorlog in Oekraïne  

-de daaruit volgende energiecrisis en inflatie

-de forse koopkrachtdaling  

-krimp van de economie en milde recessie.  

De ambities van dit college hebben bijstelling nodig. Voor de VVD is het onbegrijpelijk hoeveel geld in allerlei reserves vastligt. Onbegrijpelijk dat inwoners wel meer belasting moeten gaan betalen: de OZB is verhoogd en betaald parkeren wordt als melkkoe gebruikt.   

Hoe dan wel?

In plaats van bij het Rijk en bij de inwoners moet het college de oplossing bij zichzelf zoeken. Utrecht zit goed in de financiële reserves. Per inwoner draagt Utrecht ruim 450 euro meer bij aan deze reserves dan het landelijk gemiddelde. 

De VVD roept op kritischer naar deze reserves te kijken en de belastingdruk te verlagen, in plaats van te verhogen. 


Bron: Programmabegroting 2024 pag. 15


De VVD roept op tot het realistisch begroten van lokale belastingen. Niet omhoog, maar omlaag.  Er komt genoeg op ons af. Daarom moet Utrecht financieel wendbaar zijn door minder op te potten en door keuzes te maken.