Zorg en Welzijn

De VVD vindt dat Utrechters de vrijheid moeten krijgen om eigen keuzes te maken. Ook vinden wij het normaal dat zij elkaar helpen als dat nodig is. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Als we dingen niet zelf kunnen regelen, kan de gemeente voor zorg en ondersteuning zorgen. Vooral ouderen en kinderen mag zij niet uit het oog verliezen. Het doel van de VVD: zorgen voor zelfstandige en zelfbewuste Utrechters die er voor elkaar zijn.

De Utrechtse VVD is geen voorstander van een verplichte noodijskast op bassischolen. Scholen hebben al genoeg verantwoordelijkheden, het laten ontbijten van kinderen is in de eerste plaats een taak van de ouders. Wel kunnen scholen er zelf voor kiezen een dergelijk initiatief op te starten.