Energie

De VVD wil bouwers en ontwikkelaars stimuleren om alle woningen volledig energieneutraal te maken

De VVD streeft ernaar om bouwers en ontwikkelaars te stimuleren om nieuwbouwwoningen energieneutraal te bouwen. Energieneutraal betekent dat een huis evenveel stroom opwekt als het gebruikt. De VVD heeft een voorkeur voor (elektrische) oplossingen die aardgas overbodig maken. Ook bij de renovatie van sociale woningen zien wij graag dat corporaties inzetten op duurzame vormen van energie. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het aankomt op duurzaamheid. De VVD streeft naar een volledig energieneutrale gemeentelijke organisatie. Het plaatsen van zonnepanelen op eigen gebouwen van de gemeente kan hieraan bijdragen. Met steun van de VVD is de gemeente nu af van de verplichte aansluiting op stadsverwarming bij nieuwbouw. De kosten voor stadsverwarming zijn te hoog. Om deze reden wil de VVD dat de gemeente afspraken gaat maken met de leverancier om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en de kosten te laten afnemen. 

Bij de verdeling van de lasten zien wij graag dat de vervuiler gaat betalen. Het verduurzamen van Nederland mag niet leiden tot lastenverzwaringen voor middeninkomens of mkb.

Voor opwekking van energie en warmte, en oplossingen voor de energievoorziening van Utrecht in de toekomst, geven wij graag kleine en lokale initiatieven weer een kans.