Energie

De VVD wil bouwers en ontwikkelaars stimuleren om alle woningen volledig energieneutraal te maken

De VVD streeft ernaar om bouwers en ontwikkelaars te stimuleren om nieuwbouwwoningen energieneutraal te bouwen. Energieneutraal betekent dat een huis evenveel stroom opwekt als het gebruikt. De VVD heeft een voorkeur voor (elektrische) oplossingen die aardgas overbodig maken. Ook bij de renovatie van sociale woningen zien wij graag dat corporaties inzetten op duurzame vormen van energie.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het aankomt op duurzaamheid. De VVD streeft naar een volledig energieneutrale gemeentelijke organisatie. Het plaatsen van zonnepanelen op eigen gebouwen van de gemeente kan hieraan bijdragen. Met steun van de VVD is de gemeente nu af van de verplichte aansluiting op stadsverwarming bij nieuwbouw. De kosten voor stadsverwarming zijn te hoog. Om deze reden wil de VVD dat de gemeente afspraken gaat maken met de leverancier om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en de kosten te laten afnemen.

Duurzame energieopwekking met draagvlak

Wij willen dat de gemeente werkt aan energiebesparingen en opwekking van meer duurzame energie. De gemeente hoort een voorbeeldrol te hebben in de energietransitie. We stimuleren milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie, bij voorkeur zon-op-dak, eventueel aangevuld met zonneparken. We willen dat warmtebronnen vooral in de grond worden gerealiseerd en zetten actief in op projecten met zonnethermie (warmte via zonnepanelen). We werken actief aan mogelijkheden om energie in de vorm van elektriciteit en warmte te kunnen opslaan.

Wij zijn en blijven tegen windmolens in de gemeente Utrecht, omdat de negatieve effecten te groot zijn voor Utrechters én inwoners van buurgemeenten. Wij willen geen windmolens in Rijnenburg, Lage Weide en Haarzuilens.

Energietransitie

We pleiten voor een wijkenplan met draagvlak, door per wijk of buurt samen met bewoners, eigenaren en ondernemers te beslissen over de vormen van energieopwekking. Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen.

Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn. Ook het stadsverwarmingsnetwerk moet duurzamer en van het gas af. De gemeente maakt hier bindende afspraken over met de leverancier. Wij willen stadsverwarming pas uitbreiden als het betaalbaarder wordt.

De energietransitie levert ook nieuwe kansen op voor nieuwe banen. We willen dat de gemeente samen met de regionale onderwijsinstellingen inzet op scholingsprogramma’s voor de energietransitie, waar samen met het UWV werkzoekenden aan worden verbonden.

Stijgende energieprijzen

De afgelopen periode zijn de kosten voor energie aanzienlijk gestegen. De VVD wil dat Utrechters tegemoet worden gekomen in deze kostenstijging. Het verzorgen van die tegemoetkoming is de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid. Het kabinet heeft de energiebelasting verlaagd en extra geld ter beschikking gesteld voor het tegemoetkomen van lagere inkomens. Deze regeling voor lagere inkomens wordt uitgevoerd door gemeenten. Het is wat ons betreft niet nodig om hier bovenop nog lokale maatregelen te nemen.

Meer informatie over deze landelijke maatregelen lees je hier.