Leidsche Rijn

De VVD is trots op Leidsche Rijn. Het is een voorbeeld van waargemaakte ambities.

De bouw in Leidsche Rijn gaat onverminderd door. De VVD is trots op de waargemaakte ambities. Het winkelgebied trekt het voorzieningenniveau in de wijk sterk omhoog.

De VVD wil dat de gemeente alles op alles zet om de overlast van de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Wij willen het toezicht op de regels voor de bouw in alle delen van de stad verhogen, maar zeker in Leidsche Rijn. Denk aan het handhaven van werktijden en toegestane geluidsniveaus. 

De bouwprojecten in Leidsche Rijn naderen afronding, en de VVD ziet graag dat er doorgebouwd gaat worden. Wij zien graag meer betaalbare bouw in onder andere Rijnenburg.