Maatschappelijke Opvang

De VVD vindt het belangrijk dat er opvang en begeleiding is voor daklozen en verslaafden. Ook vindt de VVD het belangrijk dat Utrecht een bijdrage blijft leveren aan de opvang van asielzoekers.

De VVD vindt het belangrijk dat er voor verslaafden en daklozen een goede opvang is. Daarom willen we het beleid van de gemeente voortzetten. Het zelfredzaam maken van mensen in de maatschappelijke opvang blijft een punt van aandacht. Minderjarigen horen niet in de volwassenenopvang, tenzij ze samen met hun ouder(s) worden opgevangen. Dakloze jongeren en jongvolwassenen mogen we niet in de kou laten staan.

Ook vind de VVD dat er een goede crisisopvang moet zijn in Utrecht. De VVD wil dat de GGZ een goed functionerende 24-uurs crisisopvang heeft. Verwarde personen horen geen politietaak te zijn.

De VVD wil dat Utrecht haar bijdrage blijft leveren aan de opvang van asielzoekers met één permanent asielzoekerscentrum en - indien noodzakelijk - tijdelijke opvanglocaties. Als het aan de VVD ligt, komt er geen tweede permanent asielzoekerscentrum in de gemeente Utrecht.