Overvecht

De VVD Utrecht zet zich in om Overvecht een veilige buurt te maken.

© Ruben Alexander

De VVD wil diversiteit binnen de stad bevorderen. Diversiteit werkt alleen als het op kleine schaal wordt toegepast. In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat er minder nieuwe (sociale) huurwoningen in de wijk Overvecht worden gebouwd, en nieuwbouw daar vooral koop en (middel)dure huur zal zijn. De VVD wil graag aansturen op een goede mix tussen koop en huur. 

De wijken Overvecht en Hoograven worden regelmatig opgeschrikt door autobranden en andere ongeregeldheden. Dit vindt de VVD onacceptabel. Wij willen dat de politie en handhavers meer aandacht besteden aan ongeregeldheden in deze buurten. De VVD wil hard optreden tegen criminaliteit. 

Om Utrecht aantrekkelijker te maken voor toeristen, wil de VVD de spreiding van hotels ook uitbreiden naar andere stations binnen Utrecht. Overvecht is een van de gewenste locaties waar wij dit graag zien. 

Overvechters ervaren niet altijd de de overheid en de gemeente er voor hen zijn. Er wordt in het huidige 'Samen voor Overvecht' te weinig ingezet op de verbetering hiervan. Het herstellen van dit vertrouwen is niet van de ene op de andere dag geregeld, maar het is wel iets dat de VVD heel belangrijk vindt. Eerste stappen kunnen gezet worden door daadwerkelijke resultaten te laten zien, bijvoorbeeld door Overvecht veiliger te maken en door bewoners bij te staan in de verbetering van hun financiële situatie. 

Zichtbaar optreden tegen onveiligheid in Overvecht kan zorgen voor een veiliger gevoel. Bewoners ervaren dat er niet altijd iets met hun klachten wordt gedaan. Het inzetten van politie kan bijdragen aan een veiliger gevoel en het feit dat bewoners zich gehoord voelen. 

Het is belangrijk om een focus te hebben op onderwijs in Overvecht. Onderwijs stuurt verandering op de lange termijn. Jongeren zijn de toekomst van Utrecht én van Overvecht, en ze zijn de investering waard.