Parkeren van de fiets

De VVD wil dat er meer stallingsplekken voor fietsen bijkomen en handhaven op hinderlijk gestalde fietsen.

Er zijn de komende jaren veel meer fietsparkeerplekken nodig in de binnenstad en daarbuiten. De VVD wil dat er in de komende jaren voldoende stallingsplekken voor fietsen bijkomen. Deze stallingen hoeven niet ten koste te gaan van parkeerplekken voor auto’s, omdat vooral inpandige fietsenstallingen nodig zijn.

Overdekte fietsparkeerplekken hoeven niet per se gratis te zijn, maar moeten wel echt aantrekkelijk zijn om overlast op straat te voorkomen. Met de extra stallingen moet een goede mix van gratis en betaald fietsparkeren ontstaan. De betaalde stallingen bieden de gebruiker extra service en bewaking.

Handhaven
De extra fiets parkeerplekken maken het mogelijk dat willekeurig gestalde fietsen minder overlast geven op straat en in het winkelgebied. De VVD wil dat er strenger gehandhaafd wordt op onveilig gestalde fietsen. Fietswrakken en fietsen die de doorgang onveilig of onoverzichtelijk maken moeten verwijderd worden. De overlast van weesfietsen en fietswrakken moet volgens de VVD aangepakt worden door deze sneller en frequenter weg te knippen.