Cultuur

De VVD vindt dat een goed en breed cultureel aanbod essentieel is voor een prettig vestigingsklimaat.

Cultuur heeft een belangrijke functie binnen de stad. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Cultuur speelt ook een belangrijke rol in de vorm van toerisme. De afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk cultuur is voor onze samenleving. Het verdient dan ook erkenning en waardering.

Talent

Talent ontwikkelen en een podium bieden geeft kansen om door te groeien naar toptalent of professionele kunstbeoefening. Op die manier is investeren in cultuur een investering in de samenleving. Veel getalenteerde Utrechters van nu en uit het verleden zijn internationale rolmodellen waar Utrecht zich mee mag associëren en profileren.

Ruimte voor Cultuur

Utrecht is een groeiende stad. Er komen steeds meer inwoners en bezoekers. De VVD wil dat de gemeente hier rekening mee houdt. Ook naast de Binnenstad moet in andere wijken, zoals Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn, het culturele aanbod goed zijn. Ruimtelijke ordening en vergunningenbeleid spelen hierin een belangrijke rol.

Cultureel Ondernemerschap

De VVD is voorstander van Cultureel Ondernemerschap. Het zorgt voor werk, inkomsten, en het maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad. De gemeente kan cultureel ondernemerschap een impuls geven door startende ondernemers werkruimte te bieden in oude industriële zones zoals het Werkspoorkwartier. Het is niet meer van deze tijd om kostbare panden van de gemeente te gebruiken voor deze doeleinden.

De VVD wil geld blijven reserveren voor culturele instellingen en startende cultureel ondernemers. Maar wij vinden wel dat hieraan voorwaarden verbonden horen te zijn. Wat ons betreft verdient een cultureel ondernemer minimaal 50% van zijn/haarinkomsten zelf. Ook willen wij dat er meetbare afspraken worden gemaakt wat een cultureel ondernemer met een subsidie moet bereiken. Dit willen wij instellen, niet alleen voor de startende cultureel ondernemer, maar ook voor gevestigde namen zoals TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg en diverse musea. Subsidies mogen nooit zorgen voor oneerlijke concurrentie. De subsidie voor filmtheater ’t Hoogt willen we daarom beëindigen.

Cultuurbudget

De VVD wil het cultuurbudget de komende jaren ongemoeid laten: niet verlagen, maar ook niet verhogen. Wel stoppen we met de plannen voor het risicovolle project De Machinerie.

Internationaal op de kaart

Toeristen die naar Utrecht komen zijn goed voor de lokale economie. Zij overnachten, eten, drinken, en bezoeken musea en voorstellingen. Het aanbod van musea en voorstellingen mag van de VVD meer inspelen op de buitenlandse bezoeker, door bijvoorbeeld in een andere taal met hen te communiceren. De VVD heeft de ambitie om Utrecht internationaal op de kaart te zetten, we zijn immers trots op onze stad. Dit betekent dat de gemeente ruimte biedt om grote, internationale evenementen, tentoonstellingen en congressen te organiseren. De gemeente kan deze evenementen steunen via Utrecht Marketing. Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u graag door naar het standpunt ‘Evenementen’.