De auto

De automobilist moet vlot van huis naar de snelweg kunnen komen en zich binnen de stad goed kunnen verplaatsen.

Bewoners die vanuit de stad vertrekken met de auto moeten via goede en doorstromende verbindingswegen naar de ring en de snelwegen kunnen komen (en weer terug natuurlijk). Door slimme routes en technologische ontwikkelingen kunnen we verkeersstromen in de toekomst met zo min mogelijk oponthoud de stad in en uit krijgen.

De VVD is tegen het opknippen van de stad in verschillende taartsegmenten voor de auto. Dat zorgt voor onnodig omrijden en beperkt het binnenstedelijk verkeer. We zijn dus tegen zogeheten "knips".

Wel willen we voorkomen dat doorgaand verkeer dwars door de stad rijdt. Dat doen we door wegen anders in te richten en verkeerslichten anders af te stellen, zodat het doorgaand verkeer niet door de wijken heen gaat. Het doorgaand verkeer zal meer naar de ring uitwijken, zodat Utrechters en hun bezoekers in de stad kunnen doorrijden.

De noordelijke randweg moet daarom zo snel mogelijk een volwaardige snelweg worden, de A27 aangepakt en het Utrecht Science Park moet een betere aansluiting krijgen vanaf de A28. Deze projecten doen we samen met provincie en Rijk om zo Utrecht bereikbaar te houden en tegelijkertijd de draaischijf Utrecht draaiende te houden voor doorgaand verkeer.

Autobereikbaarheid en economie
Autobereikbaarheid van de economische centra zoals de historische binnenstad met het kernwinkelgebied is van groot belang voor de werkgelegenheid en het voortbestaan van ondernemingen. Daarom moeten verkeersplannen overtuigend geen schade toebrengen aan de bereikbaarheid en omzet van deze gebieden.