Stationsgebied

Het stationsgebied is niet alleen dé plek voor overstappen, het is ook een prettig verblijfsgebied en ideaal voor events.

Het project stationsgebied gaat niet alleen over het vernieuwen van het station. Er komt een echte OV-terminal waar reizigers per bus, fiets, trein en auto kunnen overstappen.

Utrecht CS als draaischijf van Nederland groeit enorm de komende jaren en dankzij de nieuwe OV-terminal zijn we klaar voor 200 miljoen passagiers per jaar.

Centrumzijde snel klaar
De VVD wil graag zo snel mogelijk de projecten aan de centrumzijde van het station afronden. Dan wordt dit deel van de stad na decennia verbouwen eindelijk weer terug gegeven aan de Utrechters. Het herstel van de Catharijnesingel is daarvoor essentieel.

Jaarbeurs en Westplein
Met de Jaarbeurs is overeenstemming over de gebiedsverdeling voor de tweede fase stationsgebied. Dat betekent dat de gemeente nu snel een goed toekomstbestendig plan kan gaan maken voor het (laten) ontwikkelen van woningen en overige functies die een prettig leef- en verblijfsgebied gaan maken van dit deel van het stationsgebied.

Het herinrichten van het Westplein en de mogelijkheden voor een prettig Lombokplein hangt erg samen met de verkeersoplossing over- of onder het plein.

Voor de VVD is essentieel dat het historisch centrum en de oostkant van de stad uitstekend (auto)bereikbaar blijven vanaf het westen. De verkeersmodellen zullen ons daarvan ondubbelzinnig moeten overtuigen, voordat het Westplein anders wordt ingericht.

De VVD vindt het belangrijk dat er niet alleen ruimte komt voor nieuwe woningen en andere functies in het Stationgebied, maar dat juist ook de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert. Dankzij de VVD is er dus eindelijk geld gereserveerd voor het herstel van de Catharijnesingel. Ook heeft een amendement van de VVD gezorgd voor een extra park in het Stationsgebied: Het Lombokpark. In plaats van een klein pleintje komt er nu een 5 keer zo groot park, op de plaats van nóg meer woningen. Wij vinden dat juist in een gebied met veel nieuwe appartementen ook veel openbaar groen moet zijn voor recreatie: deze nieuwe bewoners hebben immers zelf geen privétuintjes.