Duurzaamheid

Inspelen op de toekomst van Utrecht, dat is wat de VVD graag ziet. Utrecht is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid. Door ruimte te bieden aan slimme en innovatieve concepten op het gebied van duurzaamheid, wil de VVD die toonaangevende positie behouden en uitbouwen.

Duurzaamheid is een thema dat u steeds vaker terug zult zien, omdat het een thema is dat niet binnen één beleidsveld te plaatsen is. Bij de VVD willen wij verduurzamen op een manier waarbij de klimaatproblemen pragmatisch worden opgelost, en u uw leven kunt blijven leiden zoals u dat wilt. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door regels te verlagen en procedures te vereenvoudigen. Ook kan de voorbeeldfunctie van de gemeente door bijvoorbeeld zonnepanelen op eigen gebouwen te plaatsen en afspraken te maken met leveranciers op het gebied van duurzaamheid van groot belang zijn. 

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit zien wij graag goede doorstroom van verkeer om uitlaatgassen te verminderen. Het verduurzamen van bussen, het plaatsen van OV-fietsen op meer punten in de stad, en de stad en omliggende natuurgebieden beter op elkaar aansluiten zijn voorbeelden van verduurzaming die de VVD graag zou zien. Tevens zien wij graag dat meer laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst worden op plekken waar daar behoefte aan is.

Recyclen

Het verduurzamen van de stad biedt kansen in de economie om een leidende rol te nemen in duurzaam en circulair ondernemerschap. Het inzamelen en hergebruiken van grondstoffen en andere materialen en het beperken van afval kunnen bijdragen aan een sterke en duurzame Utrechtse economie. Om efficiënt gebruik te maken van grondstoffen zouden wij afvalscheiding graag vereenvoudigen, om afval zo ook als een grondstof te kunnen inzetten.