Duurzaamheid

Inwoners en bedrijven gaan voorop in de energietransitie. De gemeente heft barrières op en geeft het goede voorbeeld.

De komende jaren voltrekt zich een overgang naar meer duurzame energie in Nederland, in combinatie met een terugdringing van energieverbruik. Deze "energietransitie" levert geweldige kansen op voor innovatie en krijgt ruim baan bij de VVD. De gemeente moet daarbij niet in de weg zitten en regels zo veel mogelijk versoepelen.

Hoe burgers energie verkrijgen en consumeren is hun eigen keuze; daar heeft de VVD geen moreel oordeel over. Mensen zijn van nature geneigd energie te besparen en deze groener op te wekken als dit hun kosten terugdringt. Dat hoeft de gemeente niet te regelen of te subsidiëren, alleen maar makkelijker te maken. Regels die investeringen in duurzame oplossingen kunnen belemmeren moeten zoveel als mogelijk worden opgeheven. Dat maakt het voor inwoners en bedrijven makkelijk om de energietransitie te realiseren.

De gemeente geeft wat de VVD betreft het goede voorbeeld door het verduurzamen van de eigen gebouwen en installaties.