Koop- en huurwoningen

Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en gezinnen is onze prioriteit.

De stijgende huizenprijzen en het gebrek aan aanbod op de woningmarkt belemmeren mensen in hun woon- of verhuisplannen. Starters en gezinnen, huurders en kopers: allemaal hebben ze er last van. We willen dat ook mensen met een middeninkomen, zoals leraren, politieagenten en verpleegkundigen, in Utrecht kunnen wonen. Ook kleine zelfstandigen, zzp’ers en andere hardwerkende Utrechters moeten een huis in de gemeente kunnen betalen. Dat vraagt om een goede mix aan woningen. Voor de huidige vraag gaat het dan vooral om woningen in de middenhuur en betaalbare koopwoningen. Op die manier blijft de bevolkingsopbouw van Utrecht divers en blijft de stad leefbaar. Wij willen dat de gemeente hier afspraken over maakt met ontwikkelaars en beleggers. Ook willen we andere mogelijke middelen zoals een anti-speculatiebeding of zelfbewoningsplicht toepassen op plekken waar dit een bijdrage kan leveren aan een mix met meer betaalbare woningen.

Percentage sociale huurwoningen

Op dit moment bestaat 35% van de totale Utrechtse woningvoorraad uit sociale huurwoningen. Het is goed dat deze woningen er zijn voor de mensen met een kleine portemonnee die dat echt nodig hebben. Wij willen het percentage gelijk houden en niet vergroten, zodat we een gezonde mix aan woningen in Utrecht realiseren en ruimte geven aan wooncategorieën waar het tekort het grootst is (zoals middenhuur en betaalbare koop).

Om het percentage sociale huur gelijk te houden, moet er voorzichtig worden omgegaan met de verkoop van sociale huurwoningen. Soms kan er echter een goede reden voor verkoop zijn, bijvoorbeeld wanneer de onderhoudskosten van de woning erg hoog zijn.

Ook zijn wij voorstander van verkoop als dat betekent dat de huidige huurder de mogelijkheid krijgt zijn huurwoning te kopen. De verkoop van betaalbare woningen aan huurders draagt bij aan het verminderen van de kloof in vermogensongelijkheid die bestaat tussen eigenaren en huurders van woningen.

Verder is het percentage sociale huur in sommige wijken erg hoog, zoals in Overvecht waar het op 60% ligt. Daar kan de verkoop van sociale huurwoningen leiden tot een beter gemengde wijk.

Bij de verkoop van sociale huurwoningen, willen we dat de betreffende corporatie elders in de stad extra bouwt of investeert. We willen strengere afspraken om scheefwonen tegen te gaan en stimuleren de doorstroming. 

Uithuiszetting bij huurachterstand

Uithuiszettingen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. De Utrechtse VVD vindt echter wel dat het mogelijk moet zijn om een huurder uit huis te zetten bij een grote huurachterstand. Dit zien wij als een laatste middel, wat pas mag worden ingezet als alle andere opties bekeken zijn. De rechter heeft hierbij altijd het laatste woord.