Regeldruk

De VVD wil minder regels en bindt de strijd aan met de ‘paarse krokodil’

De VVD wil minder regels en investeren in een gemeente die de vraag van bewoners en ondernemers centraal stelt. De VVD wil geen gedoe en maakt werk van het verminderen van bureaucratie.

Het is de taak van de overheid om de randvoorwaarden te creëren voor een goed ondernemersklimaat. Dat doen we samen met de bedrijven en kennisinstellingen in onze stad. De VVD wil snijden in betuttelende regels. Zo vindt de Utrechtse VVD dat ondernemers zelf hun openings- en sluitingstijden mogen bepalen.

Ondanks de vele goede voornemens lopen bedrijven nog regelmatig vast in een woud van (lokale) regels en voorschriften. De VVD wil daarom dat de aanpak van regeldruk altijd onder de verantwoordelijkheid van maar één wethouder valt.

Bij het invoeren van nieuwe regels moet wat de VVD betreft altijd inzichtelijk gemaakt worden wat de regel voor bewoners en ondernemers betekent, voordat de gemeenteraad of het college erover beslist. Ook moet duidelijk worden hoe de regel gehandhaafd kan worden.