Basis- en Voortgezet Onderwijs

Goed onderwijs is de basis van een rechtvaardige samenleving. Met een opleiding krijgt iedereen de kans op het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs is ook belangrijk voor de (lokale) economie. De uitgangspositie van Utrecht is uitstekend. Er zijn geen zwakke scholen meer in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is een belangrijke stap in de richting van gelijke kansen voor iedereen. De VVD wil dat onderwijs zich blijft verbeteren.

De coronacrisis heeft laten zien hoe flexibel het Nederlandse onderwijs kan zijn. In korte tijd kreeg de onderwijssector het voor elkaar om kwalitatief goed digitaal onderwijs te geven op verschillende niveaus. Dankzij de inzet van leraren en ouders zijn onderwijsachterstanden voor leerlingen en studenten beperkt. De coronacrisis heeft bewezen dat leerlingen onderwijs op maat kunnen krijgen. Dat vinden wij belangrijk, want iedereen heeft een eigen leertempo.

De VVD wil dat docenten Nederlandse waarden en vrijheden veilig kunnen uitdragen. Elke docent hoort deze waarden en vrijheden ook te onderschrijven. En elke docent hoort te weten hoe deze waarden en vrijheden bespreekbaar te maken - denk bijvoorbeeld aan seksuele vrijheid. 

Er is door gemeente veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het Utrechtse basis- en voortgezet onderwijs. Daar gaan we mee door. De VVD wil dat er meer geld komt om scholen van een 'zes' naar een 'acht' te brengen. Wij willen dat de gemeente met schoolbesturen in gesprek gaat om dit te bereiken. Denk aan een bijdrage voor initiatieven om de kwaliteit van onderwijs te verhogen, de ontwikkeling van leerkrachten te stimuleren of het belonen van uitblinkers in het lerarencorps mogelijk te maken.

De VVD wil het aantal 'excellente scholen' blijven verhogen. Wie goed is met zijn/haar hoofd of handen, moet het maximale uit zijn of haar talent kunnen halen. Dit is niet alleen goed voor de uitblinker zelf, maar ook voor de kracht van de (lokale) economie

Zelf kiezen

De gemeente hoort ervoor te zorgen dat in alle wijken voldoende plek is op scholen. Daarom willen wij dat in de groeiwijken voldoende nieuwe scholen worden gebouwd. De VVD is tegen postcodebeleid, gescheiden wachtlijsten of een centraal aanmeldpunt. Wij willen dat ouders de vrijheid hebben om zelf een school te kunnen kiezen voor hun kind. Voor een zinvolle keuze is het nodig dat scholen zoveel mogelijk informatie over de kwaliteit van hun onderwijs openbaar maken. Wij willen dat de gemeente goede initiatieven voor meer openheid en betrokkenheid van ouders zoveel mogelijk steunt. 

Naar school gaan

De VVD is tegen spijbelen, ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De VVD wil dat iedereen een bruikbaar diploma heeft alvorens ze op zoek gaan naar een baan. Ouders, scholen en gemeente moeten samenwerken om dit te bereiken.

De VVD wil het leven van werkende ouders en hun kinderen makkelijker maken. Kinderopvang, onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen willen wij zoveel mogelijk onder één dak brengen. Dit maakt het overigens ook eenvoudiger om leerachterstanden vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar streven wij ernaar opvang mogelijk te maken van zeven uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Bij de bouw van nieuwe scholen hoort de gemeente hiermee rekening te houden. Ook kan zij subsidies bundelen en aansluiting zoeken bij vernieuwende plannen van andere partijen.