De fiets

De VVD wil dat fietsen in de stad veilig en snel kan.

Bijna alle Utrechters hebben één of meerdere fietsen en gebruiken hem veelvuldig om binnen de stad van A naar B te komen. Fietsen moet daarom veilig kunnen.

De VVD wil dat de belangrijkste fietsroutes zo veel mogelijk voorzien worden van vrij liggende fietspaden. Om de Utrechtse fietspaden veiliger te maken wil de VVD dat brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom niet op het fietspad rijden, maar op de rijbaan.

Overlast en onveilige situaties als gevolg van asociaal gedrag door (koeriers op) brommers moet hard aangepakt worden.