De fiets

De VVD wil dat fietsen in de stad veilig en snel kan.

Om de gemeente Utrecht bereikbaar te houden, wil de VVD dat de gemeente investeert in auto, fiets, voetganger, en openbaar vervoer. De VVD is groot voorstander van goede fietsverbindingen in de stad. 

De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets. Dit is mooi, maar geeft ook een keerzijde. De enorme hoeveelheid verkeerd gestalde fietsen stuit steeds meer Utrechters tegen de borst. De VVD wil voldoende fietsstallingen en voldoende stallingsruimte op straat. Ook willen wij dat de parkeerregels beter gehandhaafd gaan worden.

De VVD wil onderzoeken of er minder stallingen nodig zijn als er meer OV- en huurfietsen beschikbaar zijn- bijvoorbeeld op de Uithof en OV-knooppunten. De gemeente kan drukke fietsverbindingen beter monitoren en zo nodig aanpassen aan het aan het veranderende fietsverkeer. Denk ook aan de opkomst van de speed pedelecs.

Fietsdiefstal

Er worden dagelijks veel fietsen gestolen in Utrecht. De VVD vindt het belangrijk om fietsdiefstal te voorkomen. Ook ziet de VVD graag dat fietsdieven bestraft worden. Een 'lokfiets' zou hiervoor een goede oplossing zijn.