Monumenten en erfgoed

De VVD koestert de vele monumenten en de beschermde dorps- en stadsgezichten. Dat betekent niet dat er niks mag.

De monumentale binnenstad en beschermde stads- en dorpsgezichten in Utrecht en Haarzuilens willen we ook voor toekomstige generaties behouden. Dat betekent niet dat er helemaal niets kan, maar dat het aangezicht in redelijkheid gelijk moet blijven.

Welstand
De VVD is kritisch op de afdeling welstand van de gemeente, die regelmatig onnodige eisen stelt aan bewoners en bedrijven. Ook voor Rijks- en gemeentelijke monumenten zou het mogelijk moeten zijn kleine aanpassingen te doen zodat het gebruik mogelijk blijft in de tegenwoordige tijd.

We zijn geen openluchtmuseum, maar een bruisende erfgoedstad en dat moet zo blijven. Dus als eigenaren bewust en met goede reden kleine aanpassingen willen die ook in de toekomst weer terug te draaien zijn is dat niet alleen goed voor de eigenaar, maar ook voor het monument.