Monumenten en erfgoed

De VVD koestert de vele monumenten en de beschermde dorps- en stadsgezichten. Monumenten zijn van grote waarde voor Utrecht.

De VVD vindt de monumenten van grote waarde voor Utrecht. De VVD is trots op de monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten van Utrecht en Haarzuilens. De gemeente hoort te blijven investeren in het behoud van deze monumenten. Genoeg geld voor onderhoud, herstel en vernieuwing van bijvoorbeeld de werven en de Domtoren is belangrijk voor inwoners en bezoekers van de stad. 

Welstand
De VVD is kritisch op de afdeling welstand van de gemeente, die regelmatig onnodige eisen stelt aan bewoners en bedrijven. Ook voor Rijks- en gemeentelijke monumenten zou het mogelijk moeten zijn kleine aanpassingen te doen zodat het gebruik mogelijk blijft in de tegenwoordige tijd.

Omdat een uitkomst van een Commissievergadering niet altijd goed te voorspellen is, willen wij meer welstandvrije zones. Waar dit niet kan, zijn duidelijke richtlijnen nodig. Bijvoorbeeld in het historische centrum of de vooroorlogse uitbreidingswijken die deels onderdeel zijn van het beschermde stadsgezicht. Deze kunnen hier profijt van hebben. Op deze manier wordt toetsing door de Welstandcommissie voorspelbaarder, zonder het compleet los te laten.

Kleine bouwwerkzaamheden, zoals het plaatsen van een dakkapel, willen wij volledig vergunningsvrij maken, op de voorwaarde dat de bewoner zich houdt aan de richtlijnen.