Sport

De Utrechtse VVD zet zich in voor iedereen die wil sporten. De VVD ziet graag financieel gezonde verenigingen in Utrecht. Een financieel gezonde vereniging kan bijdragen aan een gezonder Utrecht.

We zien dat er vaak lange wachtlijsten zijn bij sportverenigingen. Om deze reden wil de VVD investeren in voldoende sportvelden. De ontwikkeling van sportmogelijkheden moet in een goede verhouding staan tot de groei van het aantal inwoners van de stad. Wij willen dat de gemeente creatief omgaat met vraagstukken van verenigingen die willen uitbreiden in binnenstedelijke gebieden. 

Het blijft voor Utrecht noodzakelijk om bestaande sportparken efficiƫnt te gebruiken. Met name in Leidsche Rijn zijn er sportclubs met lange wachtlijsten. Wij willen dat de gemeente hen helpt en adviseert hoe deze wachtlijsten weggewerkt kunnen worden. Als dit niet lukt, willen wij dat bestaande faciliteiten worden uitgebreid.

Financieel gezonde verenigingen

De VVD vindt het belangrijk dat sportverenigingen een goed functionerend bestuur hebben en financieel gezond zijn. Het is aan de verenigingen zelf om dit te bewerkstelligen. De Vereniging Sport Utrecht (VSU) en de diverse sportbonden hebben een sterke rol in de ondersteuning van verenigingen bij het verder professionaliseren. Wij willen dat de gemeente zelfbeheer stimuleert. 

Utrecht (TOP)Sportstad

De VVD vindt de ontwikkeling van sporttalenten heel belangrijk. Wij willen dat er door onder andere topsportverenigingen, onderwijsinstellingen, topsportorganisatie VSU en de gemeente, gewerkt wordt aan een topsportklimaat in Utrecht. Kennisuitwisseling en talentontwikkeling zijn daarvoor zeer belangrijk. Het Utrecht Talent Centre is iets waar de VVD zich graag voor wil inzetten om het topsportklimaat te realiseren.

Sportevenementen

De VVD vindt het belangrijk om Utrecht (inter)nationaal op de kaart te zetten. Grote sportevenementen doen dit, en ze laten bewoners kennismaken met sport. Bijvoorbeeld de start van de grote wielerrondes in Utrecht (Tour De France, Vuelta, Giro). Wij vinden dat dit soort evenementen zo min mogelijk belastinggeld mogen kosten. De organisatie van dit soort evenementen hoort financieel onafhankelijk te zijn.