Jeugd

De gemeente heeft een belangrijke taak om kinderen te ondersteunen. Ouders die hulp nodig hebben voor hun kinderen of hun gezin, moeten nooit voor een dichte gemeentedeur komen te staan.

De gemeente heeft een zorgplicht voor kinderen. Ouders mogen nooit voor een dichte gemeentedeur komen te staan als ze hulp zoeken voor hun kinderen en gezin. 

Kindermishandeling is onacceptabel. Als samenleving hebben wij de verantwoordelijkheid om de allerjongsten te beschermen. Wij willen op consultatiebureaus meer aandacht voor hechtingsproblematiek bij kinderen. Door verwaarlozing en kindermishandeling op te merken in de eerste vier levensjaren, kunnen problemen in het latere leven worden voorkomen.

Op het gebied van jeugdzorg heeft de gemeente een belangrijke taak. Het zou daarom goed zijn als de gemeente bijvoorbeeld bewegingen en gezond eten bij kinderen stimuleert, in samenwerking met het consultatiebureau. Beter voorkomen dan genezen.

Wij willen dat jongeren die afhankelijk zijn van jeugdhulpverlening tijdig worden voorbereid op zelfstandigheid na hun 18e verjaardag. Voor pleeggezinnen kan de gemeente een uitzondering maken: als het pleegkind en de pleegouders het willen, kan de pleegzorg worden voortgezet.