Openbaar vervoer

Het is belangrijk dat het openbaar vervoer in de hele gemeente van goede kwaliteit is en toegankelijk voor iedere Utrechter. Inwoners moeten makkelijk met OV kunnen reizen tussen de verschillende woon- en werklocaties in de gemeente. Ook willen we nog betere verbindingen tussen de verschillende centra in de gemeente en de regio.

De VVD staat achter het OV-concept “Wiel met Spaken”, zoals dat is beschreven in het Mobiliteitsplan 2040. Wat ons betreft gebeurt de uitwerking daarvan doelmatiger. We kijken eerst naar een echt “wiel” in de vorm van een hoogwaardige busverbinding en pas daarna naar tram of lightrail.

De VVD staat positief tegenover tramlijnen die via de zogenaamde spaken rijden. Bijvoorbeeld een aftakking van de bestaande tramlijn naar Papendorp. Bij vertrammen kijken we eerst naar bestaande buslijnen. We willen dat alle trams 7 dagen per week rijden in een hoge frequentie, ook de Uithoflijn (tram 22).

Metro

De Utrechtse VVD is tegen een metro in Utrecht. Een metro is niet nodig en zeer kostbaar. Naar schatting kost een metro op de Europalaan bijvoorbeeld 1,5 miljard euro, terwijl het maar voor 4 minuten tijdwinst tussen Westraven en Utrecht Centraal zorgt.  

We kunnen nieuwe woonwijken ook realiseren met veel beperktere investeringen in openbaar vervoer. Een bovengrondse tram op de Europalaan kost bijvoorbeeld 10x zo weinig als een metro, een goede (snel)busverbinding nog minder.  

OV naar Rijnenburg

De nieuwe woonwijk Rijnenburg moet goed op het OV-netwerk van Utrecht aangesloten zijn. Het ligt voor de hand om naar Rijnenburg een tramlijn aan te leggen. We zetten daarom bij de start van de bouw in op een directe HOV-busverbinding via Strijkviertel en de busbaan via Papendorp naar het Centraal Station. Deze route kan later ook vertramd worden, maar we kijken ook naar alternatieven, zoals een rechtstreekse tramverbinding samen met een fietspad over Knooppunt Oudenrijn of een aftakking van de SUNIJ-tram direct na het Amsterdam-Rijnkanaal.

Van De Meern en Leidsche Rijn naar Science Park

De VVD wil dat er een snelbus komt van De Meern en Leidsche Rijn naar het Utrecht Science Park. Ook uit de randgemeenten willen we meer snelbussen naar het Utrecht Science Park. Daarnaast willen we meer busverbindingen die niet over Utrecht CS rijden, maar via andere OV-knooppunten in de gemeente. Zo voorkomen we een verplichte overstap op het Centraal Station en wordt het openbaar vervoer voor veel Utrechters beter bereikbaar. We zorgen voor goede verbindingen tussen Leidsche Rijn, Vleuten-de Meern en de andere Utrechtse wijken.

Trein

We willen dat Leidsche Centrum zo snel mogelijk een intercitystation wordt. Daarnaast willen dat de eerder geschrapte randstadspoorstations zo snel mogelijk alsnog worden aangelegd. Te beginnen bij een treinstation op Lage Weide, zodat de verbinding met Lage Weide wordt verbeterd.

Voor de stations Vleuten, Terwijde en Leidsche Rijn willen we dat de bediening verbeterd wordt, vooral in de avond en in het weekend. De sprinter gaat als het aan de VVD ligt ook dan elk kwartier rijden in plaats van elk halfuur.