Economie

De VVD wil dat de gemeente streeft naar minder werkloosheid. De VVD ziet graag een halvering van de mensen in de bijstand. Daarnaast wil de VVD dat Utrecht een fijne plek om te ondernemen blijft. Mede dankzij de universiteit, hogeschool en mbo heeft Utrecht veel jonge en slimme inwoners, en vakmensen en creatieve ondernemers. Naast grote bedrijven zijn er ook veel mkb'ers die hard aan de weg timmeren. Utrecht heeft een ideale locatie wat betreft wegen, waterwegen en spoorlijnen. Onze bedrijven- en kantoorterreinen en winkelgebieden zijn goed. Toeristen weten de weg naar Utrecht ook steeds beter te vinden. Om hier voordeel uit te halen, wil de VVD dat ondernemen in Utrecht aantrekkelijk blijft de komende jaren.

De VVD wil dat Utrecht zijn positie als hart van de meest competitieve regio van Europa behoudt en uitbouwt. De VVD maakt daarom werk van Utrecht en doet er alles aan om de werkgelegenheid te vergroten en het economisch klimaat te verbeteren.

Werk

In de afgelopen jaren zijn er meer banen in de stad gekomen. De gemeente doet het goed. Maar de VVD vindt dat het nog beter kan: De VVD wil dat de gemeente streeft naar minder werkloosheid en wil het aantal mensen in de bijstand halveren. 

Het maakt voor de Utrechtse VVD niet uit hoe je heet, wat jouw afkomst is of wat jouw geslacht is. We vinden het belangrijk dat je wordt aangenomen op basis van jouw kennis. In verschillende gemeente in Nederland is een proef gedaan met anoniem solliciteren. Het bleek echter geen oplossing voor het tegengaan van discriminatie en het verbergen van jouw afkomst en wie je bent, moet nooit een oplossing zijn. De VVD is tegen discriminatie, in welke vorm dan ook. Daarom verwachten wij dat de Gemeente Utrecht hun voorbeeldfunctie als gemeente serieus blijft nemen door met bedrijven en organisaties in gesprek te blijven gaan over het bestrijden van discriminatie in Utrecht.

Ook zet de VVD zich in voor lagere lokale belastingen en voor een goede bereikbaarheid van de stad. Zo is de gemeente gastvrij voor bedrijven en bezoekers.

Ondernemen - Minder regels

Ondernemers moeten zich vrij voelen om te ondernemen. Daarom wil de VVD minder regels voor deze groep. Dit geeft ondernemers meer ruimte. Het zou goed zijn als er één wethouder verantwoordelijk wordt gesteld voor deze taak. Voordat de gemeenteraad of het college nieuwe regels maakt, hoort duidelijk te zijn wat de gevolgen zijn voor ondernemers. 

De gemeente mag geen regels in voeren die niet redelijk gehandhaafd kunnen worden. Winkels verdienen speciale aandacht. Als een boekwinkel een evenement wil organiseren met een lezing en een drankje, wil de VVD dat dit mogelijk is zonder meteen een uitgebreide horecavergunning aan te vragen. 

Flexibiliteit is ons uitgangspunt. Een vergunning-voor-een-dag kan een oplossing zijn. Met ruimere bestemmingsplannen wil de VVD het voor zzp'ers makkelijker maken om een kantoor aan huis te beginnen.

Meer ondernemers

Het Lokaal Economisch Fonds (LEF) levert een financiële bijdrage aan ondernemers die nieuwe banen, stages en leer-werkplekken creëren voor mensen die moeilijk aan een baan komen. Dit initiatief van de VVD had een budget van 8 miljoen euro. Het idee is dat gemeente, bedrijven, ondernemers en onderwijsinstellingen samen zorgen voor meer banen in Utrecht. En dat werkt. 

De VVD wil dit fonds blijven verbeteren. We willen meer aandacht voor langdurig werklozen. Ook willen wij dat zzp'ers gebruik kunnen maken van dit fonds. Bovendien wil de VVD meer leerwerkplekken voor mbo'ers. 

Voor veel werkzoekenden is het belangrijk dat hoogopgeleiden niet onnodig laagbetaalde banen hebben. Mede daarom is het goed als Utrecht meer grote bedrijven binnenhaalt en houdt, en initiatieven zoals het Utrecht Science Park blijft steunen. De VVD wil werken aan een nieuwe economische agenda voor Utrecht. Dit doen we samen met ondernemers.

Kantoor- en bedrijventerreinen

De VVD vindt dat de veiligheid en bereikbaarheid van kantoor- en bedrijventerreinen beter kan in Utrecht. De VVD wil meer parkeerplekken en betere OV-verbindingen. Ook vinden wij dat de gemeente de schaarse grond efficiënter moet gaan gebruiken. De VVD blijft voorstander van parkmanagement. Dit betekent dat ondernemers, eigenaren, en de gemeente Utrecht samen zorgen voor goede kantoor- en bedrijventerreinen.

Steun voor startende ondernemers

De VVD vindt startende ondernemers (startups) en doorgroeiende ondernemers (scale-ups) belangrijk. Wij steunen initiatieven zoals StartUpUtrecht die startups en scale-ups toegang geven tot een nationaal en internationaal netwerk. De huisvesting is nog wel versnipperd. De gemeente kan hierin verbetering brengen door de locaties voor startups beter te verbinden. Zo ontstaat er interactie tussen startups en scale-ups, die weer tot nieuwe innovaties kan leiden. 

Ruimte voor mensen die willen starten met ondernemen, onder wie studenten en vluchtelingen, vindt de VVD belangrijk. Dit leidt tot meer banen en minder uitkeringen, en zorgt ervoor dat Utrecht voorop kan lopen met innovatie. Samen met startups maken we een agenda voor startende ondernemers in Utrecht.