LHBTI+

De VVD vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in Utrecht.

Niets is zo belangrijk dan veilig je boodschappen kunnen doen, naar school kunnen gaan of uitgaan. Zonder veiligheid is het niet mogelijk om echt van het leven in Utrecht te genieten. Voor de VVD is het dan ook belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de stad. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich in Utrecht steeds veiliger voelen. Dat is goed nieuws. Maar wij willen dat dit voor nog meer mensen op nog meer momenten gaat gelden. Zo moet het in Utrecht ook voor twee mannen altijd mogelijk zijn om hand in hand te lopen zonder dat zij zich onveilig voelen.


Helaas blijkt uit onderzoek dat geweld en intimidatie nog steeds voor LHBTI+ voorkomt. Voor de VVD onacceptabel. Liefde is iets moois dat we met elkaar moeten vieren, en iedereen moet dat ook kunnen vieren. 


De komende jaren wil de Utrechtse VVD minimaal bereiken:

  • beveiliging van LHBT-hotspots (dmv cameratoezicht en bewaking).
  • meer voorlichting op scholen over seksualiteit en LHBTI+.
  • in overleg met schoolbesturen kijken hoe docenten getraind kunnen worden om LHBTI+ gesprekken dagelijks met leerlingen te voeren.
  • zichtbaarheid van politie en handhavers te vergroten.
  • voorlichting over LHBTI+ in asielzoekerscentra verplichten.
  • handhavers laten trainen en voorlichten door Roze in Blauw van de politie.
  • in overleg met sportverenigingen komen met concrete acties om LHBTI acceptatie in de sport te vergroten
    bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met sociale veiligheid.

 

Liefde is iets moois, laten we ervoor zorgen dat iedereen ook de vrijheid voelt en heeft om die liefde te uiten.