Veiligheid

Zonder veiligheid geen vrijheid. Veiligheid is de belangrijkste taak van de overheid.

© Poulssen | Getty Images

Voor de VVD is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de stad. Zonder veiligheid is het niet mogelijk om écht van het leven in Utrecht te genieten. Niets is belangrijker dan veilig je boodschappen kunnen doen, naar school gaan, of je winkel kunnen runnen. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich steeds veiliger voelen in Utrecht. Dit is goed nieuws. Maar wij willen dat deze veiligheid als vanzelfsprekend aan gaat voelen.

Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Daarom wil de VVD effectief cameratoezicht, de zichtbaarheid van politie en handhavers vergroten, de problemen in wijken aanpakken, en voldoende aandacht schenken aan preventie. Daar waar regels overtreden worden moet hard opgetreden worden. De VVD bezuinigt niet op veiligheid. 

Een veilig Utrecht begint thuis
Door de aanwezigheid van politie voelen mensen zich veilig. De VVD wil daarom zichtbare en bereikbare politie in elke wijk. De wijkagent kent de wijk en haar inwoners en is makkelijk aan te spreken. Naast de wijkagent kan de inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren en wijkmanagers bijdragen aan de veilige woon- en leefomgeving.

Daarnaast is er een belangrijke rol voor de Utrechters zelf. De VVD wil bijvoorbeeld dat de gemeente wijkinwoners informeert over hoe zij hun eigen huis kunnen beschermen tegen inbraak door het Veilig Wonen Keurmerk te promoten. Hiermee wordt de kans op inbraak verkleind en tegelijkertijd de noodzaak voor politie inzet verminderd.

Voor de VVD is iedere vorm van huiselijk geweld ontoelaatbaar.

Veiligheid voor iedereen
De VVD tolereert niet dat Utrechters worden weggepest. Dat vergt sociale controle en actief optreden door politie of hulpverleners waar nodig.

Elke vorm van agressie tegen hulpverleners is voor de VVD onacceptabel. De geweldpleger moet direct onderworpen worden aan snelrecht en de consequenties dragen van zijn of haar daden. Dat betekent: hard straffen.

De veiligheid van ondernemers en winkeliers is net zo belangrijk als die van ieder ander. Daarom wil de VVD dat winkeliers de ruimte krijgen om instrumenten in te zetten om hun onderneming en zichzelf te beschermen.

Samen hard tegen overlast
De VVD wil dat de gemeente inzet op de preventie van overlast. Onderdeel daarvan is een goede leefomgeving met voldoende mogelijkheden voor jongeren. Daar waar sprake is van overlast door jongeren moet de gemeente zichtbaar optreden en de ouders op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Overlast door jongeren kan en zal niet ongemerkt aan de ouders voorbij gaan en waar mogelijk draaien de ouders voor de kosten van aangerichte schade op.

De VVD staat voor één overheid die samenwerkt met ouders en de ketenpartners om in te grijpen. Het Veiligheidshuis Utrecht is een inspirerend voorbeeld van structurele samenwerking tegen overlast en criminaliteit. Door een nauwe samenwerking sluiten preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar aan.

Daar waar preventie niet genoeg is, moet worden opgetreden door inzet van politie, toezichthouders en toepassing van maatregelen zoals samenscholingsverboden, gebiedsontzeggingen, de Wet Bibob en snelrecht (ZSM-aanpak). In extreme situaties gaat de politie wat de VVD betreft over op selectief preventief fouilleren in de wijk.