Mantelzorg

Wij willen mantelzorgers helpen door onnodige administratie af te schaffen.

Onnodige regels en administratieve rompslomp zijn grote zorgen voor mantelzorgers. De VVD wil dit dan ook zo snel mogelijk afschaffen. De VVD wil bijvoorbeeld dat het voor mantelzorgers makkelijker wordt om een extra parkeervergunning aan te vragen bij hun verzorgadres. Ook willen wij dat mantelzorgers worden betrokken bij de keukentafelgesprekken met hulpverleners. Bovendien kan de gemeente zorgen voor logeerhuizen en tijdelijke vervanging (respijtzorg) zodat zij hun zorgtaken even aan een ander kunnen overdragen. Mantelzorgers horen erop te kunnen vertrouwen dat in noodsituaties vervanging mogelijk is.