Openbare ruimte en groen

Met overbodige regels schieten mensen en dieren niets op.

 

Dierenwelzijn  

De samenleving vindt het welzijn van dieren terecht belangrijk. Daarom willen we dat de overheid heldere en haalbare doelen meegeeft aan bedrijven die met dieren werken. De ondernemers mogen vervolgens zelf invullen hoe ze die doelen halen. Als de overheid dus bepaalt dat varkens een beter leven moeten krijgen, dan kiest de varkenshouder de manier waarop hij dat wil bereiken. Bijvoorbeeld door zijn stal ruimer te maken of door de varkens vaker naar buiten te laten.

 Met overbodige regels schieten mensen en dieren niets op. We moeten voorkomen dat onze bedrijven in het buitenland niet meer mee kunnen doen. Daarom willen wij dat regels over dierenwelzijn internationaal worden vastgelegd. Zo gelden voor alle bedrijven dezelfde regels en krijgen dieren in ieder land dezelfde bescherming.

 Utrecht heeft verschillenden mogelijkheden om dieren op te vangen zoals Dierenpension, dierenhotel en dierenopvangven. De Utrechtse VVD vindt deze mogelijkheden waardevol en wil de bestaande subsidie voor dierenopvangcentra niet uitbreiden.