Bereikbaarheid

De VVD wil dat de gemeente zorgt voor een goede bereikbaarheid voor zowel fiets, OV áls auto.

Iedereen in Utrecht moet zelf kunnen bepalen hoe hij of zij zich verplaatst. Voor sommige ritten is de auto handig, op andere momenten een tweewieler of het openbaar vervoer. Mensen verplaatsen zich op weg naar hun werk, opleiding, voor familiebezoek, recreatie of zorg.

De VVD vindt het een belangrijke taak van de overheid om ervoor te zorgen dat die keuzevrijheid er is en blijft.