Bereikbaarheid

Utrecht is een dynamische stad. Utrechters en anderen komen naar Utrecht voor werk, sociale activiteiten of om te winkelen. We willen dat mensen zonder al te veel gedoe naar en door Utrecht kunnen bewegen, zonder (fiets)files en met slimme verbindingen. We vinden het belangrijk dat verkeerssituaties gemakkelijk en veilig zijn voor voetgangers, fietsers, automobilisten en OV-reizigers. Wij vinden dat mensen zelf moeten kiezen welke manier van reizen het best bij hen past.

Iedereen in Utrecht moet zelf kunnen bepalen hoe hij of zij zich verplaatst. Mensen verplaatsen zich op weg naar hun werk, opleiding, voor familiebezoek, recreatie of zorg. Voor sommige ritten is de auto handig, op andere momenten loop je of pak je de fiets of het openbaar vervoer. De meeste Utrechters zijn dus de ene keer automobilist, dan weer fietser, dan wandelaar en dan weer OV-gebruiker. De VVD vindt het een belangrijke taak van de gemeente om met alle vormen van vervoer rekening te houden, zodat de keuzevrijheid blijft. 

Utrecht wandelvriendelijk

Wij willen dat het voetgangersgebied in de binnenstad wordt uitgebreid en daar strenger wordt gehandhaafd. In de voetgangersgebieden willen we dat de tijden waarop je mag laden, lossen en fietsen gelijkgetrokken zijn. In de hele stad houden we de stoepen en voetpaden schoon, heel en veilig. Ook zorgen we dat deze goed toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk van een rolstoel of rollator. Dat betekent ’s avonds goede verlichting, voldoende breedte en geen obstakels. Ontbrekende voetpaden en schakels worden aangelegd, bijvoorbeeld in het Rondje Stadseiland en op de routes naar de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Fietsen

Het aantal fietsen is flink gestegen en veel mensen vinden het eng om door de binnenstad te fietsen of te lopen tussen zoveel snelle fietsers. We willen fietspaden zo inrichten dat veiligheid en doorstroming centraal staan. Slimme mobiliteitsoplossingen, zoals dynamische bewegwijzering, kunnen bijdragen aan de goede spreiding van het fietsverkeer. We willen strenger optreden tegen hinderlijk en onveilig geparkeerde fietsen, zodat stoepen en wandelpaden toegankelijk blijven.

Utrecht is nog niet in de hele stad een echte fietsstad. De VVD wil dat ontbrekende schakels aangelegd worden zoals de Anton Geesinkbrug naar Lage Weide, en een nieuwe fietsbrug aan de Demkabrug. Ook willen wij dat er snel een fietstunnel komt onder het spoor bij de Nicolaas Beetsstraat. We verbeteren de aansluiting van de Gele Brug richting Werkspoorkwartier. Ook staan we positief tegenover het aanleggen van een fietspad langs de zuidzijde van de De Meernbrug richting het Marinus van Tyrusviaduct. Wij willen geen fietsbrug bij de monumentale Weerdsluis en maximaal één extra brug in de Merwedekanaalzone om de leefbaarheid in de omliggende buurten te behouden.

Ruimte voor de auto

Ook het aantal auto’s is de afgelopen tien jaar gegroeid. Voor veel Utrechters is de auto een belangrijk vervoermiddel, onder andere voor werk, halen en brengen van de kinderen en mantelzorg. Voor oudere Utrechters is de auto een belangrijk middel om mobiel te blijven. Landelijk zijn regels ingevoerd die moeten leiden tot emissieloos rijden. Hierdoor worden bussen, vrachtwagens en auto’s steeds schoner. De VVD wil daarom de lokale milieuzone afschaffen. Wij vinden dat de gemeente het gebruik van elektrische auto’s verder kan stimuleren door meer (snel)laadpalen in de openbare ruimte toe te voegen, deze goed te (laten) onderhouden en meer haast te maken met het mogelijk maken van een waterstoftankstation.

Beter bereikbaar Utrecht

Wij willen zo snel mogelijk de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opwaarderen, zodat de kruisingen ongelijkvloers worden. Hiermee krijgt Utrecht een ronde ringweg en is de stad beter bereikbaar voor automobilisten. Wij zijn voor het verbeteren van de aansluiting van de Wolfgang Pauliweg op de A2. Dit voorkomt sluipverkeer elders. In heel Utrecht willen we onnodige wegafsluitingen verwijderen. Hiermee voorkomen we dat andere plekken in de stad vollopen omdat automobilisten alternatieve routes kiezen.

Ruimte voor eerlijke deelmobiliteit

Deelauto’s, deelscooters en deel(bak)fietsen maken vervoer voor meer Utrechters makkelijk beschikbaar. Bovendien kan het – zeker in sommige drukbevolkte wijken – bijdragen aan ruimtebesparing op de stoepen en in de straten. We willen dat de gemeente regelgeving instelt om rommelige straten en stoepen te voorkomen. Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat Utrechters keuzevrijheid hebben in het aanbod van deelmobiliteit. Bovendien willen we dat de gemeente zakelijk en transparant afspraken maakt met de marktpartijen waar ze mee in zee gaat.