Migratie en asiel

De VVD vindt dat Utrecht een evenredige bijdrage levert aan de opvang van asielzoekers. Op dit moment heeft Utrecht een vast asielzoekerscentrum (azc), waar meer dan 500 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Op deze manier draagt Utrecht al haar steentje bij.

We voelen niets voor de komst van een permanent tweede azc naar onze stad. Wel willen we samen met de regio kijken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de opvang van asielzoekers. 

De VVD zet zich landelijk in voor afspraken over opvang in de regio. Vluchtelingen en asielzoekers verdienen bescherming, maar dat kan ook in de regio waar mensen vandaan vluchten. 

Lees hier meer over ons landelijke standpunt.