Martijn van Dalen

Raadslid

Sinds maart 2018

Portefeuilles

Economie | Milieu, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit | Afvalinzameling | Organisatievernieuwing | Burgerzaken | Publieksdienstverlening | Participatie en Wijkgericht werken | Regionale samenwerking

Wijken

Oost | Noordoost