Martijn van Dalen

Raadslid

Sinds maart 2018

Portefeuilles

Markten en havens | Milieu en Emissieloos | Economie en ontwikkeling werklocaties | Circulaire economie | Stadspromotie, horeca en evenementen | Regionale samenwerking | Internationale Zaken | Sport

Wijken

Oost | Noordoost

Achtergrond

Martijn houdt zich bezig met de economie van Utrecht. Hij komt op voor ondernemers en bedrijven en is bezig om het aantal regels te verminderen. Dit zorgt voor banen, en die zijn belangrijk om het welvaartsniveau in Utrecht hoog te houden.

Met een focus op de toekomst vindt Martijn innovatie belangrijk. Nieuwe technologieën, waaronder het gebruik van kunstmatige intelligentie en robotica, zorgen ervoor dat Utrecht ook klaar is voor de toekomst.

Martijn kijkt vooruit naar een wereld die duurzaam is. Dat doet hij met een positieve insteek: dus het stimuleren van nieuwe, innovatieve technologieën zoals elektrische auto’s, en niet het verbieden van auto’s (negatieve insteek via een autoverbod / milieuzone). Utrecht moet ook bereikbaar blijven. Ook het recyclen van afval tot grondstof kan een goede business case zijn voor bedrijven. Soms is het ook gewoon logische nadenken.

Digitale participatie zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar mening kan laten horen. Ook inwoners die overdag werken, ’s avonds sporten of kinderen naar bed brengen en geen tijd hebben om naar het stadskantoor te komen. Dat kan dus ook digitaal: luisteren naar inwoners, en er dan ook wat mee doen. Daar komt Martijn voor op.

Naast het raadslidmaatschap is Martijn als interim manager of consultant werkzaam: hij verandert organisatie met een sterke focus op de menskant. Veranderen met draagvlak.