VVD, D66 en CDA: betaal ondernemers op tijd!

D66, VVD en CDA hebben berichten gekregen dat de gemeente Utrecht rekeningen van ondernemers niet altijd op tijd betaalt. Een landelijk onderzoek van MKB-Nederland laat zien dat de gemeente Utrecht in 2014 gemiddeld elf dagen later betaalt dan de termijn die de ondernemer gesteld heeft. De partijen stellen daarom schriftelijke vragen over het betaalgedrag van de gemeente.

Dertig dagen
De afspraak is dat de gemeente 95 procent van de rekeningen binnen 30 dagen betaald.  Deze norm is vastgesteld naar aanleiding van een amendement van CDA en D66. Als ondernemers te laat betaald worden, kunnen zij in financiële problemen komen. Ondernemers maken zelf ook kosten en moeten bovendien genoeg geld hebben om hun boodschappen te kunnen betalen. Vooral voor kleine ondernemers en zzp’ers is het belangrijk dat ze op tijd betaald worden.

Sneller betalen
De fracties willen weten of het nieuwe inkoopsysteem van de gemeente het mogelijk maakt dat de gemeente nog sneller haar rekeningen kan betalen.