VVD heeft zorgen over noodopvanglocatie Overvecht

De VVD heeft zorgen over het besluit van het stadsbestuur om ook een noodopvang voor 400 vluchtelingen te realiseren in de wijk Overvecht. De VVD is voor het realiseren van noodopvanglocaties in de gemeente, maar betwijfelt of het wenselijk is dit te doen in een wijk die al jaren extra aandacht behoeft vanwege sociaaleconomische problemen.

Het college maakte vandaag bekend dat het na de sluiting van de noodopvang aan de Amerikalaan (1 mei) op drie locaties noodopvang wil realiseren: bij het bestaande asielzoekerscentrum (Oog in Al), aan de Ravellaan (Welgelegen) en aan de Einsteindreef (Overvecht-Noord).

Verantwoordelijkheid
“Uiteraard moet de gemeente haar verantwoordelijkheid blijven nemen door noodopvang in Utrecht te realiseren”, betoogt raadslid Judith Tielen. “Het college komt in overleg met het COA tot dit besluit, maar ik denk dat er beter passende locaties in Utrecht zijn dan in de wijk Overvecht.” Ze brengt in herinnering dat Overvecht al jarenlang speciale aandacht krijgt vanwege problematiek op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en volksgezondheid. Tielen: “Ik vrees dat het realiseren van een noodopvanglocatie voor een periode van tweeënhalf jaar in Overvecht het oplossen van de bestaande problematiek niet makkelijker maakt.”

Opvang in Utrecht
Het college geeft in zijn brief aan de inzet op taalonderwijs en het oefenen met taal in de opvanglocaties te willen intensiveren. Wat de VVD betreft maken kennis van de Nederlandse omgangsvormen en de beginselen van onze rechtstaat ook onderdeel uit het van het programma dat aan vluchtelingen wordt aangeboden. Raadslid Judith Tielen: “De vluchtelingen in de noodopvang dienen er goed van doordrongen te zijn dat zij in een land en stad worden opgevangen waar mannen en vrouwen gelijkwaardig worden behandeld, je openlijk met je partner van hetzelfde geslacht over straat kunt lopen en je je kritisch kunt uitlaten over het geloof van een ander.”

Meepraten
Als het aan de VVD ligt wordt de komende periode gebruikt om na te gaan hoe groot het draagvlak is voor de komst van de opvanglocaties. “Uit de inloopavonden die de gemeente gaat organiseren zal moeten blijken hoe omwonenden, maar ook professionals, met dit besluit willen omgaan”, aldus Tielen. “De VVD is benieuwd hoe college en COA samen met de omwonenden tot  stevige beheersplannen komt die toezien op de veiligheid en leefbaarheid in en rond de opvanglocaties.”

Om de mening van de betrokkenen – omwonenden en professionals – te horen, heeft de VVD het onderwerp op de agenda gezet voor een Raadsinformatieavond waarbij Utrechters in de gelegenheid worden gesteld om hun gedachten en ideeën met de gemeenteraad te delen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 januari.


Brief
De brief van het college over de nieuwe locaties vindt u hier.