Raad beslist over toekomstige opvang vluchtelingen

De Utrechtse gemeenteraad heeft vanmiddag ingestemd met twee voorstellen van de VVD over de opvang van vluchtelingen in Utrecht. Ten eerste wordt extra ingezet op het vergroten van de veiligheid in de wijk Overvecht en ten tweede neemt de gemeenteraad in de toekomst deel aan de besluitvorming over opvanglocaties.

De raad besluit
De VVD diende enkele maanden geleden al een voorstel in om de raad beter te betrekken bij besluitvorming over de opvanglocaties in Utrecht. Toen vonden andere partijen het beter om de besluitvorming volledig bij het college te laten.

VVD-raadslid Judith Tielen is blij dat de gemeenteraad nu anders beslist. “De gang van zaken rond de keuze voor opvang in Overvecht heeft aangetoond dat de gemeenteraad een cruciale rol speelt”, aldus Tielen. “Nu kon de raad helaas alleen achteraf meepraten over de besluitvorming. In de toekomst praat de gemeenteraad ook vooraf mee.”

Het is goed mogelijk dat ook in de toekomst de stroom vluchtelingen aanhoudt en dat er opnieuw een beroep wordt gedaan op de gemeente Utrecht voor opvang. De gemeenteraad stelt dan in overleg met de stad de kaders en neemt uiteindelijk een besluit.

Dat de gemeenteraad een cruciale rol kan spelen bij de besluitvorming is de afgelopen weken duidelijk geworden. Hoe zwaar welke bezwaren en afwegingen worden meegenomen is typisch iets dat de raad kan doen als kaderstellend en vertegenwoordigend orgaan.

Meer veiligheid in Overvecht
Een ander VVD-voorstel dat op brede steun in de gemeenteraad kon rekenen, was een motie voor meer inzet op veiligheid in Overvecht. “Overvecht staat in veel lijstjes onderaan: de werkloosheid is hoog, de volksgezondheid is laag en er is veel criminaliteit”, zegt Tielen. “Dat de noodopvang voor vluchtelingen nu juist in die wijk wordt gerealiseerd, is niet bepaald ideaal.”

De VVD vindt het daarom belangrijk dat er in de hele wijk Overvecht aandacht komt om de onveiligheid in de wijk te bestrijden. “De problemen in Overvecht verdienen de grootste aandacht van de gemeenteraad en het stadsbestuur. We zijn blij dat de stad de problemen gaat aanpakken.”


Lees hier het opinieartikel van Judith over de belangrijke rol van de gemeenteraad.