VVD uit zorgen over nieuwe kruising Maliebaan

De VVD plaatst vraagtekens bij de herinrichtingsplannen voor de kruising van de Maliebaan met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. De liberalen vrezen dat de kruising er alleen maar onveiliger op wordt en hebben daarom samen met het CDA vragen gesteld aan het stadsbestuur.

De gemeente wil een ovale rotonde (ovatonde) aanleggen. Die oplossing stuit op kritiek van buurtbewoners en de Fietsersbond. De Fietsersbond beveelt een ‘gewone’ rotonde aan volgens geldende richtlijnen voor inrichting van de openbare ruimte. Ook VVD en CDA willen dat de variant met een ‘gewone rotonde’ onderzocht wordt. Ze vragen zich daarnaast af wat er mis is met de huidige verkeerslichten.

“Als de verkeerslichten beter worden afgesteld, kan dat vermoedelijk ook al een groot effect hebben”, geeft VVD-raadslid André van Schie aan. “Daarnaast moeten we onze verkeersregels handhaven: wie gevaarlijke situaties creëert, krijgt wat de VVD betreft gewoon een boete.” Daarmee verwijst Van Schie naar de klachten van buurtbewoners dat er met name door fietsers veel door rood wordt gereden op de kruising.